Toți împreună, servind aviația civilă

Solicitarea scrisa a unei organizatii de pregatire pentru membrii echipajului de cabina in vederea:

  • certificarii initiale;
  • schimbarii persoanelor nominalizate ca responsabile in cadrul organizatiei;
  • orice alta modificare sau amendament,


trebuie insotita, dupa caz, de Manualul de Instruire care include amendamentele propuse, corespunzatoare modificarii solicitate, orice alt document necesar,  precum si contractele incheiate cu un operator aerian, autorizat de catre RA-AACR, in vederea calificarii de tip, in conformitate cu  cerintele aplicabile din Partea ORO.CC.125 si ORO.CC.135 a Regulamentului(UE) nr. 965/2012 si trebuie depusa Registratura RA-AACR  prin formularul CC-S-OP, cu perioada de timp ceruta in conformitate cu AMC1 ORA.GEN.130, inainte de inceperea activitatilor solicitate de catre organizatie sau aplicarea amendamentelor solicitate.

Certificarea si aprobarea modificarilor sau amendamentelor solicitate se face de catre AACR in urma incheierii cu rezultate satisfacatoare a unui audit, inspectii sau verificari efectuate de catre compartimentul responsabil AACR in conformitate cu formularul CC-I-OP. Auditul sau inspectia in vederea certificarii sau aprobarii modificarilor sau amendamentelor solicitate se efectueaza numai dupa ce organizatia solicitanta face dovada conformarii cu cerintele stabilite. in cazul conformarii cu cerintele stabilite, RA-AACR va emite formularul CC-C-OP corespunzator.

In conditiile constatarii unor neconformitati in urma auditurilor sau inspectiilor compartimentelor responsabile AACR acestea vor fi tratate in conformitate cu AMC1 ORA.GEN.150(b) si GM1 ORA.GEN.150.

Ultima actualizare: 26/04/2021, 08:58:42
Recensământul populației și locuințelor 2021