Toți împreună, servind aviația civilă

PRODUCTIE / 
 
POA Organizații de Producție / 
Activitatea se desfășoară potrivit Procedurii PI-AW-IAW - ED 1-SEPT-2015

Pentru POA cu sediul principal de activitate în România pentru care AACR  este desemnată ca Autoritate Competentă în România, Stat Membru al Uniunii Europene, exercitându-şi astfel sarcinile şi responsabilităţile ce-i revin în stabilirea, implementarea, realizarea şi menţinerea politicilor şi obiectivelor specifice.
Pentru a fi capabilă să demonstreze că are capacitatea şi mijloacele de a-şi îndeplini obligaţiile ce îi revin, precum şi privilegiile aferente autorizării acordate, organizaţia de producţie trebuie să se conformeze cerinţelor tehnice adoptate la nivel european, adică celor cuprinse în reglementarea (EU) nr. 748/2012, Anexa I, Partea 21, precum şi regulamentelor ulterioare de amendare a acesteia, respectiv AMC-urilor şi GM-urile asociate.

   1. Autorizare iniţială POA 

Acordarea, de către AACR, a unei autorizări pentru prima dată.

Documente/Formulare
Scrisoare de Intenţie în vederea autorizării POA –Formular N/A
Self-assessment checklist
EASA FORM 50
EASA FORM 4

   2. Supravegherea Continuă a Organizațiilor de Producție Autorizate
          
Pentru a menţine valabil un Certificat de Autorizare organizaţia de producţie trebuie să facă permanent dovada menținerii condiţiilor de autorizare

Condiţiile de autorizare reprezintă: 
 

  • conformarea continuă a organizaţiei cu prevederile Părţii-21/G;

 permiterea accesului AACR pentru efectuarea propriilor investigaţii la organizaţia de producţie, inclusiv la partenerii, subcontractanţii şi furnizorii săi, fie că sunt în Statul deţinătorului, fie că nu.   

  • îndeplinirea de către organizaţie a condiţiilor financiare stipulate în documentele AACR de tarifare în vigoare. 

Documente/Formulare / Documents / Forms
Certificat de Punere Autorizată în Serviciu
Declaraţia de Conformitate
Certificat de Punere în Serviciu,
Emiterea Autorizaţiei de Zbor
Formularul de Aprobare a Condiţiilor de Zbor EASA Form 18B în domeniul producţiei. 
     
   3. Modificare a domeniului de autorizare 


Extinderea sau restrângerea domeniului de autorizare specificat în certificatul de autorizare.

   4. Modificări semnificative ale autorizării POA /

Partea-21/G prevede că fiecare modificare în cadrul organizației de producție, clasificată ca semnificativă pentru demonstrarea conformităţii sau navigabilităţii produselor / articolelor (piese şi / sau echipamente), în particular modificările sistemului calităţii, trebuie aprobată de către AACR.

În conformitate cu Partea-21 / G, AACR va investiga, după caz, orice modificare semnificativă a autorizării unei organizaţii de producţie, inclusiv o modificare a termenilor autorizării, notificată acesteia și completată pe formularul  EASA Form 51.
De asemenea, în conformitate cu Partea-21 / G, AACR va stabili condiţiile în care o organizaţie de producţie autorizată poate funcţiona pe durata acestor modificări, în afară de cazul în care valabilitatea certificatului de autorizare trebuie suspendată.

Documente/Formulare 
EASA Form 51
EASA FORM 4
 
   5. Modificări minore ale autorizării POA 

În conformitate cu Partea-21/G, AACR monitorizează prin programul de supraveghere al fiecărei organizaţii de producţie autorizate orice modificare minoră ce se produce în cadrul acesteia, după emiterea autorizării pentru acea organizaţie de producţie. 
Modificările minore pot fi definite generic ca fiind acele modificări care nu pot avea impact important asupra conformităţii / navigabilităţii fiecărui produs şi / sau articol (piesă sau echipament), respectiv asupra structurii organizatorice sau termenilor autorizării.

Ultima actualizare: 23/04/2021, 12:01:25
Recensământul populației și locuințelor 2021