Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Aeronavele utilizate pentru aviație generală au în general o construcție de complexitate mai scăzută, dar prezintă variante constructive de o mare diversitate.

Pentru aceste aeronave se aplică prevederile Regulamentului (EU) nr. 748/2012 și a Regulamentului (EU) nr. 1321/2014, care au fost adaptate pentru aeronave destinate folosirii pentru acest tip de operațiuni.

Regulamentul (EU) nr. 1321/2014,  Anexa Vb - Part ML este un standard  ce stabilește cerințe pentru tipul de întreținere aplicat unei aeronave pentru a se asigura navigabilitatea acesteia. 

Part ML simplifică cerințele de întreținere/management navigabilitate/program de întreinere/evaluare navigabilitate/remediere defecte și oferă mai multe privilegii proprietarilor/piloților, personalului independent de certificare și organizațiilor de management/întreținere.

În conformitate cu paragraful 2 al Articolului 3 din Regulamentul (EU) nr. 1321/2014,  Anexa Vb (Part ML)  se aplică următoarelor aeronave (definite ca ”light aircraft”), altele decât cele complex motorizate, ce nu sunt listate într-un certificat de operator aerian (AOC): 

a. aeronave cu masa maximă la decolare  (MTOM) mai mică  sau egală cu 2730 Kg;

b. elicoptere cu masa maximă la decolare mai mică  sau egală cu  1200 Kg, certificat pentru maxim 4 persoane;

c. alte aeronave ELA 2 ( conform definiției  in art. 2 (Definiții) din Regulamentul (UE) nr. 1321/2014.

 

Articolul ML.A.201 menționează că proprietarul unei aeronave este responsabil de menținerea navigabilității aeronavei și se asigură că nu se efectuează niciun zbor decât dacă se îndeplinesc în mod cumulativ toate cerințele următoare:

1.  aeronava este menținută într-o stare bună de navigabilitate;

2. toate componentele operaționale și de salvare de la bordul aeronavei sunt corect instalate și în stare de funcționare sau sunt identificate în mod clar ca fiind inutilizabile;

3. certificatul de navigabilitate este valabil;

4. întreținerea aeronavei se efectuează în conformitate cu programul de întreținere prevăzut la punctul ML.A.302.

 

Informații referitoare la  Managementul navigabilității unei aeronave (EASA Part ML)

Proprietarul poate:

a. contracta o organizație autorizată, conform  (EU) 1321/2014, Part CAMO/CAO pentru efectuarea managementului continuității navigabilității aeronavei (Apendix I din Part ML);

b. să își asume responsabilitatea pentru efectuarea managementului continuității navigabilității aeronavei.

Tabelul din (EU) 1321/2014, GM1 ML.A.201  prezintă, pe scurt, un rezumat al cerințelor pentru aeronavele ”ușoare”.

 

Informații referitoare la certificarea de navigabilitate a unei aeronave (EASA Part ML)

În conformitate cu (UE) 748/2012 o aeronavă deținătoare de  certificat de tip (TC) EASA și care a fost eventual modificată în conformitate cu un certificat de tip suplimentar (STC) EASA sau în conformitate cu date aprobate se califică pentru un Certificat de navigabilitate (EASA Form 25) fără termen de valabilitate.

Pentru o aeronavă  EASA Part ML , pentru care se aplică cerințele Regulamentului (EU) nr. 1321/2014, Anexa Vb, Part ML (aeronavă ne-complexă "ușoară"), Certificatul de navigabilitate este valid împreună cu un Certificatul de evaluare a navigabilității (EASA Form 15c) care trebuie emis/prelungit anual. Evaluarea de navigabilitate poate fi efectuată de o organizație autorizată Part /CAMO/CAO, de un personal independent de evaluare autorizat de AACR (cand acesta execută și lucrările de întreținere de 100h/inspecție anuală în conformitate cu programul de întreținere al aeronavei respective)  sau de AACR (la solicitarea proprietarului).

Cerințele de navigabilitate sunt definite în procedura PAC-AW-CNV.

Pentru o mai buna înțelegere, Anexa 6 din PIAC-AW-CNV descrie, pe scurt, în funcție de tipul de exploatare al aeronavei, informații referitoare la procesul de evaluare a navigabilității.

Formularele aplicabile solicitării de certificare navigabilitate se pot descărca online accesând următoarea adresă: https://www.caa.ro/ro/pages/formulare (pct. 2)

 

Informații referitoare la Programul de întreținere al unei aeronave EASA Part ML  (ML.A.302 (c) şi AMC MLA.302)

Programul de întreținere pentru aeronavele standard Part ML nu se aprobă de AACR. Proprietarul sau organizația de managementul continuitatii navigabilitii ‘’CAMO/CAO’’ contractată va stabili modul de dezvoltare a programului și evaluarea acestuia.

Acesta poate fi aprobat de organizația ‘’CAMO/CAO’’ contractată sau poate fi asumat de pilotul-proprietar, printr-o declarație semnată de către acesta prin care își asumă responsabilitatea conținutului acestuia, a evaluării periodice și amendării ori de câte ori este necesar (programul declarat trebuie revizuit cel puțin anual de către persoana care efectuează evaluarea de navigabilitate).

EASA a publicat versiuni ”model” pentru programul de întreținere în conformitate cu ML.A.302  și AMC2 ML.A.302.

Dacă sunt îndeplinite condițiile din ML.A.302 (e) un program de întreținere nu este necesar (toate instrucțiunile pentru continuitatea navigabilității (ICA) emise de deținătorului certificatului de tip sunt îndeplinite fără deviații, toate recomandările  sunt luate în considerare fără deviații și nu există lucrări adiționale de întreținere ce trebuie efectuate ca urmare a unor instalări de echipamente/reparații efectuate). Declarația  trebuie să ia în considerare cerințele din ML.A.302(f).

Dacă evaluarea de navigabilitate este efectuată de un personal independent de evaluare, acesta este obligat să verifice eficacitatea programului de întreținere al aeronavei.

Varianta consolidată a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 se poate accesa aici.

Ultima actualizare: 27/02/2024, 08:12:53