Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

PREZENTARE GENERALA
Dezvoltarea și apariția unor noi procese/materiale aplicabile/utilizate în aviația civilă din ultima perioadă, a creat necesitatea formării unor grupuri la nivelul Uniunii Europene în vederea identificării și stabilirii cerințelor complementare pentru menținerea sau creșterea nivelului de siguranță.
Un grup relevant este NAAMN – National  Aviation Authority Materials Network, grup în care au fost invitate toate Autoritățile Aeronautice ale statelor membre ale Uniunii Europene, în prezent fiind format din reprezentanți ai 11 Autorități Aeronautice ale Uniunii Europene.

NAA Materials Network (NAAMN) 

NAA

Focal First Name Focal Family Name Focal Function within NAA e-mail address

CAA-NL

Bart Abbes Aircraft Structures Specialist bart.abbes@ilent.nl

CAA-CZ

Tomaz Franc Specialist -Aircraft Design Section franc@caa.cz

CAA-CH

Andreas Boss Inspector Andreas.boss@bazl.admin.ch

LBA 1

Dietmar Goldschmidt   dietmar.goldschmidt@lba.de

LBA 2

Karen Mueller National Standardisation Coordinator (NSC) Luftfahrt-Bundesamt Karen.Mueller@LBA.DE

CAA-SI

Bostjan Palcic Airworthiness Inspector bostjan.palcic@caa.si

CAA-RO

Alexandru George Musat Airworthiness Inspector alexandru.musat@caa.ro

ECAA-EE

Margus Keerman Senior Inspector Airworthiness margus.keerman@ecaa.ee

Austro Control

Flrian Glatzl Airworthiness and Certification Surveyor Florian.Glatzl@austrocontrol.at

Trafi (Finland)

Jyrki Laitila Head of Unit, Airworthiness jyrki.laitila@trafi.fi

CAA-Poland -Institute of Aviation

Małgorzata (Margaret) Zalewska Composites Testing Laboratory Manager in the Institute of Aviation malgorzata.zalewska@ilot.edu.pl

CAA-UK

Ted Blacklay Airworthiness Survey -Subject Matter Expert for Materials, Special Processes and NDT ted.blacklay@caa.co.uk

 
O imagine de ansamblu a cadrului legal relevant domeniului "Materiale și Procese" este:
• Basic Regulations (‘hard law’) EC 2018/1139
Annex II 1.1: “Structures and Materials: the integrity of the structure must be ensured throughout, and sufficiently beyond, the operational envelope for the aircraft, including its propulsion system, and maintained for the operational life of the aircraft.
1.c.3. Systems and equipment.....
• Regulation No. (748)  / 2012
21A.31 Type  design … shall consist of:   Information on materials and processes and on methods of manufacture and assembly of the product necessary   to ensure the conformity of the product
1... to be approved by the   competent authority include:
- significant changes to production capacity or methods
GM 21.A.147(a) Changes  to the approved production organisation – Significant changes
• Certification Specifications (‘soft law’)
Limited ‘Material and Process’, e.g. CS   25.603:
Materials… ‘suitability and durability … based upon experience/test… conform to specifications… consider environment
CS 25.613: Mechanical Strength Properties and Design Values Materials. (a) ..... design values based upon statistical basis.

Pentru informații suplimentare cu privire la acest subiect vă rugăm să vă adresați AACR la adresa de email: alexandru.musat@caa.ro
 
ACTIVITATI INTERNATIONALE
La nivelul Agenției Europene pentru Siguranța Aviației a fost format un grup de lucru EASA-AM-WG (European Aviation Safety Agency - Aditive Manufacturing – Work Group), iar în Octombrie 2018 a avut loc un Workshop la Sigapore pe tema Aditive Manufacturing. Prezentările pot fi găsite la:
https://www.eu-sea-app.org/easa-caas-additive-manufacturing-ws
https://www.eu-sea-app.org/2018-additive-manufacturing-present
 
EASA - Safety Information Buletin – relevante Materialelor&Proceselor
Commercial Aircraft Composite Repair Committee Newsletter (CACRCN) Octombrie 2018

Ultima actualizare: 28/08/2020, 12:29:38