Toți împreună, servind aviația civilă

CERINTE GENERALE PERSONAL INTRETINERE AERONAVE  
Personalul de intretinere aeronave trebuie sa detina o licenta corespunzatoare activitatii desfasurate, licenta emisa de AACR, in conformitate cu prevederile reglementarii europene PART 66 sau reglementarii nationale RACR-LPTA, dupa caz. Cererile de examinare trebuie completate in limba româna si transmise la AACR de catre agentul aeronautic, direct, prin posta sau fax, cu cel putin 25 zile inainte de data examinarii. Solicitantii vor completa doar sectiunile specifice din cererea de examinare si vor furniza documentele si certificatele necesare, dupa caz (diploma de absolvire pentru pregatirea de baza, diploma de absolvire pentru pregatirea de specialitate, copie dupa LPTA – daca detine licenta LPTA).
Conditii minime:
- vârsta: 18 ani
- experienta: curs de pregatire specific, aprobat de AACR
- adeverinta medicala sau viza medicului de organizatie

Ultima actualizare: 29/09/2021, 05:35:08
Recensământul populației și locuințelor 2021