Toți împreună, servind aviația civilă

Companiilor aeriene care nu îndeplinesc standardele de siguranță aeronautică ale Uniunii Europene li se interzice operarea pe teritoriul UE, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv.
Zborurile acestor companii sunt interzise în spațiul aerian european, dar pot fi permise în statele din afara UE.
 
Decizia de includere a unui transportator aerian în Lista transportatorilor aerieni a căror operare este interzisă în Uniunea Europeană este luată în urma consultărilor dintre autoritățile aeronautice din statele membre, instituțiile Europene de aviație civilă, autoritatea aeronautică responsabilă de supravegherea siguranței transportatorului aerian în cauză și respectivul transportator aerian.
 
Lista este compusa din 2 anexe: Anexa A care cuprinde transportatorii aerieni cu interdicţie totală de operare în spațiul aerian al UE şi Anexa B în care sunt inclusi transportatorii cu interdicţii parţiale de operare în UE (anumitor aeronave deținute de aceștia li se permite operarea, fiind considerate ca îndepinind standardele de siguranță ale UE) .
 
Lista transportatorilor aerieni a căror operare este interzisă în Uniunea Europeană este supusă unor revizuiri periodice și poate fi accesată la:
 
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_ro
 

Ultima actualizare: 24/08/2020, 07:02:06
Recensământul populației și locuințelor 2021