Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1.Legislație europeană
  

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Regulamentul (UE) 2019/502 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
2. Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29 aprilie 2014 (consolidat) de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) 2016/1158 al Comisiei din 15.07.2016
3. Regulamentul (CE) nr. 474/2006 al Comisiei din 22 martie 2006 (consolidat)

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului

►M1: Commission Regulation (EC) No 910/2006 of 20.06.2006
►M2: Regulamentul (CE) nr. 1543/2006 al Comisiei din 12.10.2006
►M3: Regulamentul (CE) nr. 235/2007 al Comisiei din 05.03.2007
►M4: Regulamentul (CE) nr. 787/2007 al Comisiei din 04.07.2007
►M5: Regulamentul (CE) nr. 1043/2007 al Comisiei din 11.09.2007
►M6: Regulamentul (CE) nr. 1400/2007 al Comisiei din 28.11.2007
►M7: Regulamentul (CE) nr. 331/2008 al Comisiei din 11.04.2008
►M8: Regulamentul (CE) nr. 715/2008 al Comisiei din 24.07.2008
►M9: Regulamentul (CE) nr. 1131/2008 al Comisiei din 14.11.2008
►M10: Regulamentul (CE) nr. 298/2009 al Comisiei din 08.04.2009
►M11: Regulamentul (CE) nr. 619/2009 al Comisiei din 13.07.2009
►M12: Regulamentul (CE) nr. 1144/2009 al Comisiei din 26.11.2009
►M13: Regulamentul (UE) nr. 273/2010 al Comisiei din 30.03.2010
►M14: Regulamentul (UE) nr. 590/2010 al Comisiei din 05.07.2010
►M15: Regulamentul (UE) nr. 791/2010 al Comisiei din 06.09.2010
►M16: Regulamentul (UE) nr. 1071/2010 al Comisiei din 22.11.2010
►M17: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2011 al Comisiei din 19.04.2011
►M18: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2011 al Comisiei din 21.11.2011
►M19: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 295/2012 al Comisiei din 03.04.2012
►M20: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1146/2012 al Comisiei din 03.12.2012
►M21: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 659/2013 al Comisiei din 10.07.2013
►M22: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2013 al Comisiei din 03.12.2013
►M23: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 368/2014 al Comisiei din 10.04.2014
►M24: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1318/2014 al Comisiei din 11.12.2014
►M25: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1014 al Comisiei din 25.06.2015
►M26: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2322 al Comisiei din 10.12.2015
►M27: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/963 al Comisiei din 16.06.2016
►M28: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2214 al Comisiei din 08.12.2016
►M29: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/830 al Comisiei din 15.05.2017
►M30: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2215 al Comisiei din 30.11.2017
►M31: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/871 al Comisiei din 14.06.2018
►M32: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2018/1866 al Comisiei din 28.11.2018
►M33: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/618 al Comisiei din 15.04.2019
►M34: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2105 al Comisiei din 09.12.2019
►M35: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/736 al Comisiei din 02.06.2020
►M36: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1992 al Comisiei din 02.12.2020
►M37: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/883 al Comisiei din 01.06.2021
►M38: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2070 al Comisiei din 25.11.2021
►M39: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/594 al Comisiei din 08.04.2022
4. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 (consolidat)
de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
►M1: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009
►M2: Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 04.07.2018
5. Acord comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte

 
2.Legislație națională
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Legea nr. 21 din 18 martie 2020

Codul Aerian

2. HG nr. 859 din 11 august 2021

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național

Anexa 1
Anexa 2

3. Legea nr. 257 din 22 mai 2001

privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României

 

Ultima actualizare: 11/12/2023, 08:29:54