Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 • La nivel internațional  

  Nr. crt.

  Tipul şi Codul Actului Normativ

  Titlul Actului Normativ

  1. Doc ICAO 9060/5 Manualul de referinţă ICAO al programului statistic;

   

 • La nivel european

  Nr. crt.

  Tipul şi Codul Actului Normativ

  Titlul Actului Normativ

  1. Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.03.2009 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al parlamentului european si al consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene.

   

 • La nivel național

  Nr. crt.

  Tipul şi Codul Actului Normativ

  Titlul Actului Normativ

  1.

  OMTI nr.1089/26.06.2012

  Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind culegerea, analiza, centralizarea și difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;

  2.

  Legea nr. 226/05.06.2009 (consolidată)

  Legea privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România, cu modificările și completările ulterioare


  ►M1: Legea nr. 211/11.11.2010

  ►M2: Ordonanța nr. 3/27.01.2016

  ►M3: OUG nr. 40/28.06.2016

  ►M4: Legea-cadru nr. 153/28.06.2017

  3.

  HG nr. 586/22.07.2020

  Hotărârea Guvernului nr. 586/22.07.2020 privind aprobarea Programului statistic național anual 2020

    
Ultima actualizare: 23/01/2023, 01:01:34