Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

La nivel internațional (ICAO)

Nr. crt.

Tipul şi codul actului normativ

Titlul actului normativ

1.

Anexa 19 ICAO Managementul siguranței, ediția 2
2. Doc ICAO 9859 Manualul managementul siguranței, ediția 4
3. Doc ICAO 10004 Planul global de siguranță în aviația civilă 2023-2025

 

La nivel european (UE/EASA)

Nr. crt.

Tipul şi codul actului normativ

Titlul actului normativ

1. Regulamentul UE nr. 376/2014 Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisie
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1018 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1018 al Comisiei din 29 iunie 2015 de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2082 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2082 al Comisiei din 26 noiembrie 2021 de stabilire a modalităților de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul comun european de clasificare în funcție de risc

4.

Regulamentul UE nr. 996/2010 Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE
5. EPAS 2023-2025 Planul european pentru siguranța aviației 2023-2025

 

La nivel național

Nr. crt.

Tipul şi codul actului normativ

Titlul actului normativ

1. Hotărârea Guvernului nr. 364/2021 Hotărârea nr. 364/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

2.

OMTI nr. 1359/2022 Ordinul Ministrului Transportului si Infrastructurii nr. 1.359 din 3 august 2022 privind aprobarea Programului național de siguranță în aviația civilă

3.

OMT nr. 931/2019 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 931/10.06.2019 privind măsurile pentru aplicarea art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
4. PNSA 2024-2026 Planul național de siguranță a aviației 2024-2026
5. OMT nr. 600/2016 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 600/20.07.2016 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind raportarea evenimentelor de aviație civilă RACR - REAC, ediția 02/2016
►M1: Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1225/04.09.2019 privind modificarea anexei
6. OMT nr. 1135/2015 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1135/19.10.2015 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza şi acţiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviaţie civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 şi (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei
7. OMT nr. 1309/2014 Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1309/08.09.2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor referitoare la aerodromuri (pentru monitorizarea și analiza evaluărilor de risc generat de prezența faunei pe aerodromuri și în vecinătatea acestora)
8. OMTI nr. 15/2010 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 15/07.01.2010 pentru implementarea software-ului ECCAIRS la nivel naţional privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă


Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi codul actului normativ

Titlul actului normativ

1

PIAC-CJ Ed. 1/2020 Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă privind cultura justă


Directive Operaționale

Nr. crt.

Tipul şi codul actului normativ

Titlul actului normativ

1

DO: COM-SARS-CoV-2 Măsuri operaționale pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2
Ultima actualizare: 16/05/2024, 01:02:48