Toți împreună, servind aviația civilă

1. 

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 405/1993 privind infiintarea Autorității Aeronautice Civile Române

2.

OMTCT1185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILĂ ROMÂNĂ" ca autoritate natională de supervizare

3. 

Organigrama AACR

4. 

Regulament de organizare si functionare - Anexa din HG 405/1993

5. 

Manual management Ed.04/ Septembrie 2018

6. 

Codul de conduita si etica profesionala a salariatilor AACR

 

1. 

Situații financiare anuale 2012

2. 

Raportul auditorului financiar 2012

3. 

Situatii financiare anuale 2013

4. 

Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2013

5. 

Raportul auditorului financiar 2013

6. 

Situatii financiare anuale 2014

7.

Note explicative situatii financiare 2014

8. 

Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2014

9.

Raportul auditorului financiar 2014

10. 

Raportari contabile semestrul I 2014

11.

Raportare contabila semI 2015

12.

Situatii financiare 2015

13.

Raportul administratorilor AACR 2015

14.

Note explicative bilant 2015

15. 

Raport auditorului privind situatii financiare 2015

16. 

Raportare contabila sem I 2016

17. 

Bilant 2016

18. 

Raportul administratorilor anul 2016

19.

Situatii financiare 2016 cu note explicative

20.

Raportul auditorului privind Situatiile financiare 20

21.

Raportul Administratorilor aferent Situatiilor Financiare incheiate pentru anul 2017

22.

Situatii Financiare la 31.12.2017

23.

Note Explicative la Situatiile Financiare pentru anul incheiat la 31.12.2017

24.

Raportul Auditorului Independent cu privire la Situatiile Financiare aferente anului 2017

25.

Raportari contabile sem.I 2017

26.

Raportari contabile sem I 2018

27.

HG aprobare BVC 2016

28.

HG aprobare BVC 2017

29.

HG aprobare BVC 2018

30.

Situatia platilor executie bugetara 2016

31.

Situatia platilor executie bugetara 2017

32.

Bugetul de investitii 2016

33.

Bugetul de investitii 2017

34.

Extras CA aprobare situatii financiare aferente anului 2018

35.

Executie BVC 2018

36.

Rap admin 2018

37.

RAPORT AUDIT SITUATII FINANCIARE 2018

38.

Situatii financiare 31.12.2018

39.

DECLARATIE AR.30 LEGEA CONTABILITATII

40.

Note Bilant 2018

41.

BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 2018

 

Ultima actualizare: 17/09/2020, 05:21:16