Toți împreună, servind aviația civilă

  1. Legislație europeană

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Decizia (UE) 2019/1912 a Consiliului din 11.11.2019

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comisiei extinse a Eurocontrol, în ceea ce privește principiile de stabilire a bazelor de cost pentru tarifele de rută și pentru calcularea ratei unitare, precum și în ceea ce privește condițiile de aplicare a sistemului de tarife de rută și condițiile de plată

2.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/903 a Comisiei din 29.05.2019

de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii aferente rețelei de management al traficului aerian pentru a treia perioadă de referință, care începe la 1 ianuarie 2020 și se încheie la 31 decembrie 2024

3.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/317 al Comisiei din 11.02.2019

de instituire a unui sistem de performanță și de tarifare în cadrul cerului unic european și de abrogare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 și (UE) nr. 391/2013

4.

Decizia nr. 185/16/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 12.10.2016 

de aprobare a planului de performanță al rețelei pentru a doua perioadă de referință a schemei de performanță a cerului unic european (2015-2019) 

5.

Decizia de punere in aplicare (UE) nr. 2016/599 a Comisiei din 15.04.2016

privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință

6.

Decizia de punere in aplicare (UE) nr.2015/348 a Comisiei din 02.03.2015

privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian, prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință
►M1: Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2021 a Comisiei din 17.12.2018

7.

Decizia (UE) nr. 132/2014 a Comisiei din 11.03.2014

de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019

8.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 391/2013 al Comisiei din 03.05.2013

de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană

9.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 03.05.2013

de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea

 

  1. Legislație naţională

 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

OMTI nr.1560/25.10.2012

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație aeriană, în ceea ce privește tariful de navigație aeriană terminală

2.

OMTI nr.313/20.04.2010

Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1794/2006 al Comisiei de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigație, în ceea ce privește tariful național unitar de rută

Ultima actualizare: 02/09/2020, 08:52:15
Recensământul populației și locuințelor 2021