Toți împreună, servind aviația civilă

1. Legislație europeană
 

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2168 a Comisiei din 17.12.2019 privind numirea președintelui, a membrilor și a supleanților acestora în cadrul Consiliului de administrare a rețelei și a membrilor și a supleanților acestora în cadrul Celulei Europene de Coordonare a Crizelor din Aviație pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian pentru a treia perioadă de referință 2020-2024
2. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/2167 a Comisiei din 17.12.2019 de aprobare a planului strategic al rețelei pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian al cerului unic european pentru perioada 2020-2029
3. Decizia de Punere în Aplicare (UE) 2019/2012 a Comisiei din 29.11.2019 privind derogările acordate în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european
4. Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/709 a Comisiei din 06.05.2019 privind numirea administratorului de rețea pentru funcțiile rețelei de management al traficului aerian (ATM) în cadrul cerului unic european
5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/123 al Comisiei din 24.01.2019 de stabilire a normelor de punere în aplicare a funcțiilor rețelei de management al traficului aerian (ATM) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 al Comisiei
6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1048 al Comisiei din 18.07.2018 de stabilire a cerințelor de utilizare a spațiului aerian și a unor proceduri de operare în ceea ce privește navigația bazată pe performanțe
7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 01.03.2017 (consolidat)

de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011
M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020 (APLICABIL 27.01.2022, cu excepţia anexei III: —  punctul 5; —  punctul 6: apendicele 3 „FORMATUL ASHTAM” care se aplică de la 05.11.2020.)
C1: Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 (06.04.2020)
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 07.08.2020 (APLICABIL 27.01.2022, cu excepţia anexei III: —  Pct 5 din anexa III se aplică de la 05.11.2020; pct. 6: apendicele 3 „FORMATUL ASHTAM” şi punctului 5 litera (v): «Apendicele 1 Model de METAR» care se aplică de la 12.08.2021)

►M4: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/665 al Comisiei din 22.04.2021 (APLICABIL 26.01.2023)

►M3: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2021/1338 al Comisiei din 11.08.2021

8. Decizia de punere în aplicare (UE) nr. 2016/2296 a Comisiei din 16.12.2016  de creare a grupului independent de experți desemnat ca organism de evaluare a performanțelor cerului unic european
9. Regulamentul (UE) nr. 2015/340 al Comisiei din 20.02.2015 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei 
►M1: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 340/2015 din 20.02.2015 (11.03.17)
10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2014 al Comisiei din 27.06.2014 privind instituirea proiectului comun pilot de sprijinire a punerii în aplicare a Planului general european de management al traficului aerian
11. Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11.12.2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 628/2013 al Comisiei din 28.06.2013 privind metodele de lucru ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru efectuarea inspecțiilor de standardizare și pentru monitorizarea aplicării normelor din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/2006 al Comisiei
13. Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 409/2013 al Comisiei din 03.05.2013 privind definirea proiectelor comune, instituirea guvernanței și identificarea stimulentelor pentru sprijinirea implementării Planului general european de management al traficului aerian
14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 al Comisiei din 16.11.2012 (consolidat)

de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de comunicații voce pentru cerul unic european
►M1: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 657/2013 din 10.07.2013
►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2016/2345 din 14.12.2016

►M3: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2017/2160 din 20.11.2017

15.

Regulamentul (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012

(consolidat)

de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010

►M1: Regulamentul (UE) nr. 2015/340 al Comisiei din 20.02.2015
►M2: Regulamentul (UE) nr. 2016/1185 al Comisiei din 20.07.2016

►M3: Regulamentul (UE) nr. 2017/835 al Comisiei din 12.05.2017

►M4: Regulamentul (UE) nr. 2020/886 al Comisiei din 26.06.2020
►M5: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020 (APLICABIL 27.01.2022, cu excepţia —  anexei I, punctul 10 litera (b) care se aplică de la 05.11.2020)
M6: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1177 al Comisiei din 07.08.2020 (APLICABIL 27.01.2022, cu excepţia —  anexei I, punctul 10 litera (b) care se aplică de la 12.08.2021)

16. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1207/2011 al Comisiei din 22.11.2011 (consolidat) de stabilire a cerințelor pentru performanța și interoperabilitatea funcției de supraveghere în cadrul Cerului unic european
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1028/2014 al Comisiei din 26.09.2014
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2017/386 al Comisiei din 06.03.2017
►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/587 al Comisiei din 29.04.2020
17. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2011 al Comisiei din 22.11.2011 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind identificarea aeronavelor în scopul supravegherii pentru cerul unic european
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/587 al Comisiei din 29.04.2020
18. Regulamentul (UE) nr. 176/2011 al Comisiei din 24.02.2011 privind informațiile care trebuie furnizate înainte de instituirea și modificarea unui bloc funcțional de spațiu aerian
19. Regulamentul (UE) nr. 255/2010 al Comisiei din 25.03.2010 (consolidat)

de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012
►M2: Regulamentul (UE) nr. 2016/1006 din 22.06.2016

►M3: Regulamentul (UE) nr. 2017/2159 din 20.11.2017

20. Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 22.09.2010 (consolidat) de instituire a Agenției GNSS European, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr.512/2014 din 16.04.2014
21. Regulamentul (UE) nr. 73/2010 al Comisiei din 26.01.2010 (consolidat) de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european (Se abrogă de la 27.01.2022 prin R2020/469)
22. Regulamentul (CE) nr. 262/2009 al Comisiei din 30.03.2009 (consolidat) de stabilire a cerinţelor pentru alocarea şi utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul Unic European
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/2345 din 14.12.2016
23. Regulamentul (CE) nr. 29/2009 al Comisiei din 16.01.2009 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru Cerul unic european
►M1: Rectificare la Regulamentul 29/2009 din 24.04.2009
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/310 al Comisiei din 26 februarie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009 al Comisiei de stabilire a cerințelor privind serviciile de legături de date pentru cerul unic european și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 441/2014 
►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1170 al Comisiei din 08.07.2019 de modificare și corectare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009
►M4: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/208 al Comisiei din 14 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 29/2009
24. Regulamentul (CE) nr. 633/2007 dal Comisiei in 07.11.2007 (consolidat) de stabilire a cerinţelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr. 283/2011 din 22.03.2011
25. Regulamentul (CE) nr. 219/2007 al Consiliului din 27.02.2007 (consolidat)

privind înființarea unei întreprinderi comune pentru realizarea sistemului european de nouă generație pentru managementul traficului aerian (SESAR)

►M1: Regulamentul (CE) nr. 1361/2008 din 16.12.2008
►M2: Regulamentul (UE) nr. 721/2014 din 16.06.2014

26. Regulamentul (CE) nr. 1032/2006 al Comisiei din 06.07.2006 (consolidat) de stabilire a cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile de control al traficului aerian
►M1: Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16.01.2009
►C1: Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 30/2009 din 16.01.2009
27. Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 al Comisiei din 04.07.2006 (consolidat) de stabilire a cerinţelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European
►M1: Regulamentul (UE) nr. 929/2010 al Comisiei din 18.10.2010
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012
►M3: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 428/2013 al Comisiei din 08.05.2013
►M4: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2120 al Comisiei din 02.12.2016
►M5: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/139 al Comisiei din 29.01.2018
28. Regulamentul (CE) nr. 2150/2005 al Comisiei din 23.12.2005 de stabilire a unor norme comune pentru utilizarea flexibilă a spaţiului aerian
29. Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) privind interoperabilitatea reţelei europene de management al traficului aerian

30.

Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) privind organizarea şi utilizarea spaţiului aerian în cerul unic european
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
31. Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) privind prestarea de servicii de navigaţie aeriană în Cerul Unic European
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009
32. Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10.03.2004 (consolidat) de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului Unic European
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1070/2009 din 21.10.2009


2. Legislație naţională

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. RACR-WGS-84, ed. 2019 Reglementarea aeronautică civilă română privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84), din 16.07.2019, aprobată prin OMT nr. 1042/2019 
2. OMT nr. 511/14.02.2019 Ordinul nr. 511/2019 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerinţe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigaţie aeriană şi de alte funcţii ale reţelei de management al traficului aerian şi pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1.034/2011, (UE) nr. 1.035/2011 şi (UE) 2016/1.377, precum şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011 
3. RACR-CNS vol.II, editia 2/2016 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - vol II "Proceduri de comunicaţii", aprobată prin OMT nr. 372/2016
4. RACR-CNS vol. IV, ediţia 2/2016 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul IV "Sisteme de supraveghere şi de evitare a coliziunii", aprobată prin OMT nr. 162/2016
5. RACR–AIS, ediţia 4/2020 Reglementare aeronautică civilă română "Serviciul de informare aeronautică, aprobată prin OMT nr. 1785/2020
6. RACR–HA, ediţia 3/2015 (consolidata) Reglementare aeronautică civilă română "Hărţi aeronautice", aprobată prin OMT nr. 767/23.06.2015
7. RACR-ATS, ediţia 3/2014 (consolidata) Reglementare aeronautică civilă română “Serviciile de trafic aerian”, aprobată prin OMT 1723/2014
8. RACR–CNS vol. III, ed.2/2014 (consolidată) Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, aprobată prin OMT nr. 1447/16.10.2014
9. RACR-CNS vol. V, ediţia 2/2014 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul V "Utilizarea spectrului de radiofrecvenţe aeronautice", aprobată prin OMT nr. 1437/2014
10. RACR-CNS vol. I, Ediţia 3/2020 Reglementare aeronautică civilă română "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere" - volumul I "Mijloace de radionavigaţie", aprobată prin OMTIC nr. 1876/2020
11. RACMR MSA-UFSA, editia 1/2013 Reglementare Aeronautică Civil-Militară Română privind managementul spaţiului aerian şi aplicarea conceptului de utilizare flexibilă a spaţiului aerian în regiunea de informare a zborurilor Bucureşti şi pentru stabilirea modalităţii de clasificare şi de organizare a spaţiului aerian din regiunea de informare a zborurilor Bucureşti, aprobată prin OMT nr. 1328/128/2013
12. RACR-CPPZI, editia 2/2018 Reglementare aeronautică civilă română "Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018, aprobată prin OMT nr. 1307/2018
13. RACR-ASMET, ediţia 4/2008 Reglementare aeronautică civilă română "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile", aprobată prin OMT nr. 1553/2008
14. RACR-SSNA, ediţia 2/2008 Reglementare aeronautică civilă română privind supervizarea şi desemnarea furnizorilor de servicii de navigaţie aeriană, aprobată prin OMT nr. 11/2008
15. OMTCT nr. 2489/21.12.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru desemnarea Regiei Autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice
16. OG nr.46/30.07.1998 (consolidată)
Ordonanța Guvernului nr.46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană
►M1:OUG nr.60/2007 din 27.06.2007
►M2:OG nr.18/2012 din 23.08.2012

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. PIAC-ATS, ed.2/2008, amdt.8/2020 Amendamentul 8 la Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă - Serviciile de trafic aerian, PIAC-ATS, ediţia 2/2008, aprobata prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D 476/23.10.2020
2. PIAC-ATM/ANS, Partea III, ed.1/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Interoperabilitatea sistemelor EATMN, a componentelor acestora și a procedurilor asociate, cod PIAC ATM/ANS partea III a, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1211/30.12.2019.
3. PIAC-ATM/ANS, Partea IV, ed.2/2020 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă - Supervizarea furnizorilor ATM/ANS, PIAC-ATM/ANS Partea IV-a „Gestionarea Schimbărilor în Domeniul ATM/ANS”, ediția 2/2020, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D493/5.11.2020.
4. PIAC-ATM/ANS, Partea II, ed.1/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supervizarea furnizorilor ATM/ANS Partea II – Metodologia de audit și inspecție, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D345/11.04.2019
5. PIAC-MFRA, ed.2/2017 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Managementul frecvenţelor radio aeronautice, Ediția 2/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D24/13.01.2017
6.

PIAC-LCTA, ed.6/2018

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Licenţierea Controlorilor de Trafic Aerian, Ediţia 6/2019, aprobate prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D153/22.02.2019

7. PIAC-BA, ed.1/2009, amdt.2/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Emiterea şi prelucrarea bazelor de informare aeronautică, Ediția 1/2009, Amendamentul 2/2016, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D1074/29.11.2016
8. PIAC-ATM/ANS, Partea I, ed.2/2021 Proceduri si instructiuni de aviatie civila - supervizarea furnizorilor de servicii ATM/ANS, PIAC-ATM/ANS, Partea I „Certificarea și supravegherea furnizorilor de servicii ATM/ANS”, ediţia 2/2021, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D720 din 09.12.2021
9. PIAC-CNS-ACA, ed.1/2013 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Alocarea codurilor de adresă ale aeronavelor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D978/04.12.2013
10. PIAC-CMA, ed.2/2009 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Coduri meteorologice aeronautice, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D250/20.03.2009

11.

PIAC-AIM, ed.1/2020, amdt.1/2021

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Managementul informatiilor aeronautice, Amendamentul 1/2021, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D607 / 24.11.2021

 

 

 

 

Ultima actualizare: 03/02/2022, 06:35:18
Recensământul populației și locuințelor 2021