Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Legislație națională

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Decizia DG al AACR nr. D374/10.08.2020 Decizia de aprobare a Procedurii privind avizul Autorității Aeronautice Civile Române pentru limitele zonelor supuse servituţilor aeronautice civile şi restricţiile asociate acestor zone determinate de către administratorul aerodromului civil sau, după caz, de către cel al echipamentelor serviciilor civile de navigaţie aeriană
2. Procedura avizare limite ZSAC Procedura privind avizul Autorității Aeronautice Civile Române pentru limitele zonelor supuse servituţilor aeronautice civile şi restricţiile asociate acestor zone determinate de către administratorul aerodromului civil sau, după caz, de către cel al echipamentelor serviciilor civile de navigaţie aeriană
3. Decizia DG al AACR nr. D306_26.06.2020 Decizia de aprobare a Conținutului și structurii documentației care se depune la AACR în vederea emiterii avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României, prevăzute  în Anexele nr. 1-5,  care fac parte integrantă din prezenta decizie.
4. Conținutul și structura documentației care se depune la AACR în vederea emiterii avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României-  Anexele nr. 1-5.
 
5. RACR-AVZ (consolidat)

Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediţia 2/2020, aprobat prin OMTIC nr. 893/21.04.2020.

6. AACR-DANA-MET-CNS-02, ed.2/2018  
7. Ordinul nr. 125/1378/2013 privind stabilirea activitatilor, altele decât activitatile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spatiul aerian a diverselor corpuri materiale
8. RACR-ZSAC

Reglementare aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediţia 1/2015, aprobat prin OMT nr. 735/09.06.2015
►M1: OMT nr. 33/16.01.2017 pentru modificarea şi completarea RACR-ZSAC
►M2: OMT nr. 1453/17.09.2018 pentru modificarea RACR-ZSAC

►M3: OMT nr. 337/29.03.2022 pentru modificarea și completarea RACR-ZSAC

 

Ultima actualizare: 26/05/2023, 11:09:42