Toți împreună, servind aviația civilă

O aeronava civila romana poate desfasura activitati de zbor in spatiul aerian national daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
1. pentru aeronava in cauza AACR a emis un certificat de inmatriculare/identificare in conformitate cu prevederile reglementarii RACR IA "Inmatricularea aeronavelor civile", editia 1/2016, act normativ aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor (OMT) nr. 1338/25.10.2016;
2. aeronava in cauza detine un document de navigabilitate (certificat de navigabilitate / permis de zbor national) emis in conformitate cu prevederile actelor normative europene/nationale specifice;
3. insemnul de nationalitate si marca de ordine sunt inscriptionate pe aeronava.

Prevederile reglementarii RACR IA se aplica tuturor aeronavelor civile, cu exceptia urmatoarelor categorii:
- aeronavelor folosite pentru servicii militare, vamale sau de politie;
- aeronavelor ultrausoare asa cum acestea sunt definite in OMTCT nr. 630/2007;
- aeronavelor fara pilot la bord cu masa maxima la decolare mai mica sau egala cu 150 kg;
- baloanelor utilizate exclusiv in scopuri meteorologice si baloanelor libere nepilotate fara incarcatura utila.

I. Rezervarea insemnelor de inmatriculare/identificare
In scopul rezervarii insemnelor de inmatriculare/identificare dorite, solicitantul depune la AACR o cerere completata pe formularul cod F-PI-AW-IAC-219.
La depunerea cererii se va achita si taxa de 45 euro/cerere + TVA. In conformitate cu procedurile interne, perioada de valabilitate a rezervarii insemnelor de inmatriculare/identificare este de 6 luni de la data transmiterii de catre AACR a confirmarii de rezervare.

II. Inmatricularea aeronavelor civile
Solicitantul trebuie sa depuna la sediul AACR urmatoarele documente:
a. cererea de inmatriculare (formular cod F-PI-AW-IAC-220);
b. titlul de proprietate sau, dupa caz, titlul de detinere insotit de acordul scris al proprietarului in vederea inmatricularii;
c. certificatul de navigabilitate sau un alt document care atesta navigabilitate;
d. documentul referitor la situatia anterioara a aeronavei in ceea ce priveste inmatricularea (a se vedea prevederile art. 2.3 "Documentatiade inmatriculare", lit. d) din RACR IA);
e. schema de dispunere a insemnelor de inmatriculare/identificare (a se vedea prevederile Capitolului 5 "Insemnele de inmatriculare", Sectiunea a 2-a "Cerinte privind inscriptionarea insemnelor de inmatriculare" din RACR IA); 

La depunerea cererii se va achita o taxa in valoare de:
- 90 euro/aeronava + TVA daca MTOW <= 5700 kg; sau
- 180 euro/aeronava + TVA daca MTOW > 5700 kg, dovada platii acestui tarif fiind anexata cererii.
Pentru inmatricularea baloanelor libere nepilotate cu incarcatura utila sunt necesare numai documentele mentionate la lit. a, b, d si dovada achitarii taxei de inmatriculare.
In cazul in care in cadrul contractului de vanzare/cumparare sau a contractului de inchiriere, a capitolul privind transferuldreptului de proprietate/detinere sunt mentionate alte documente proces verbal de predare/primire, aircraft bill of sale, etc.) copii ale acestora vor fi anexate cererii.
In conformitate cu prevederile art. 6.1, Capitolul 6 "Proceduri" din RACR IA, toate documentele/inscrisurile  se depune la AACR in original sau copie legalizata conform prevederilor legale.  Documentele/inscrisurile redactate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi mai intai traduse si legalizate. 

III. Modificarea datelor din Registrul Unic de Inmatriculare al Aeronavelor Civile (RUIAC)
In vederea modificarii datelor inscrise in RUIAC, solicitantul depune la AACR o cerere completata pe formularul cod F-PI-AW-IAC-221.
Cererea va fi insotita de documentele necesare sustinerii demersului sau (a se vedea prevederile art. 2.4 "Modificarea mentiunilor din RUIAC" din RACR IA).
La depunerea cererii se va achita si taxa de 45 euro/cerere + TVA.

IV. Radierea unei aeronave din RUIAC
AACR procedeaza la radierea unei aeronave civile inscrise in RUIAC in cazul in care se constata ca sunt indeplinite prevederile para. (3), art. 6.4 "Suspendarea si revocarea certificatului de inmatriculare" coroborate cu cele ale art. 6.5 "Radierea aeronavelor" din RACR IA.
Solicitarea de radiere a unei aeronave civile se transmite la AACR pe formularul cod F-PI-AW-IAC-222.
La depunerea cererii, in vederea analizei si emiterii certificatului de radiere, se achita o taxa de 90 euro/aeronava + TVA. 

V. Eliberare duplicate dupa certificatul de inmatriculare/identificare/radiere
In baza prevederilor art. 6.6 "Eliberarea de duplicate ale documentelor emise de AACR" din RACR IA, persoanele interesate pot solicita AACR emiterea unor duplicate. In acest caz solicitantul transmite o cerere completata pe formularul cod F-PI-AW-IAC-223.
Cererea va fi insotita de documente din care sa rezulte efectuarea formalitatilor de publicitate ce se cer in cazul pierderii de inscrisuri oficiale, sau alte documente/inscrisuri din care sa rezulte faptul ca documentele originale emise de AACR au fost deteriorate.
La depunerea cererii se va achita si taxa de 45 euro/aeronava+ TVA.

VI. Inmatricularea temporara
Situatiile in care AACR poate emite un certificat de inmatriculare temporara sunt detaliate in art. 3.1, Capitolul 3 "Inmatriculare temporara" din RACR IA.
In scopul emiterii unui certificat de inmatriculare temporara persoanele interesate depun la AACR o cerere completata pe formularul cod F-PI-AW-IAC-225.
La depunerea cererii se va achita o taxa in valoare de:
- 90 euro/aeronava + TVA in cazul in care MTOW <= 5700 kg; sau
- 180 euro/aeronava + TVA in cazul in care MTOW > 5700 kg, dovada platii acestui tarif fiind anexata cererii.

VII. Inscrierea unor mentiuni in registrul foilor de sarcini
Cererea privind inscrierea in "Registrul foilor de sarcini" a mentiunilor referitoare la constituirea sarcinii (inscriere primara) se va transmite AACR pe formularul standard (pdf /doc).
Inscrierea mentiunilor referitoare la constituirea sarcinii poate fi ceruta numai de catre beneficiarul (titularul) sarcinii, direct sau prin mandatar cu procura speciala, autentificata potrivit legii.
Cererea va fi insotita de titlul original constitutiv al sarcinii, precum si de o copie si de o traducere in limba romana, ambele autentificate potrivit legii romane.
La depunerea cererii se va achita o taxa in valoare de 180 euro/aeronava + TVA, dovada achitarii tarifului fiind anexata cererii.
Cererea pentru modificarea starii sarcinilor mentionate in "Registrul de evidenta a foilor de sarcina" se elaboreaza si transmite catre AACR pe acelasi formular standard (pdf /doc) si in acelasi conditii ca si in cazul inregistrarii primare a acestora. La depunerea cererii se achita o taxa de 135 euro/modificare + TVA.

VIII. Furnizarea de informatii din Registrul unic de inmatriculare /identificare a aeronavelor civile sau din Registrul foilor de sarcini
In baza prevederilor art. 6.7 din RACR IA precum si a prevederilor altor acte normative specifice, persoanele interesate pot solicita AACR sa le fie furnizate informatii priovind aeronavele civile inscrise in RUIAC.
La depunerea cererii, solicitantul va achita tariful perceput de AACR in astfel de situatii (45 euro/aeronava + TVA), dovada achitarii tarifului fiind anexata solicitarii depuse la Registratura AACR.

Ultima actualizare: 11/03/2021, 10:38:53
Recensământul populației și locuințelor 2021