Toți împreună, servind aviația civilă

 • Securitatea expedierilor cargo
 • Securitatea proviziilor de bord
 • Pregatirea personalului
 • Certificarea / recertificarea instructorilor AVSEC
 • Programe de securitate: următoarele documente pot fi puse la dispoziție, LA CERERE, pe baza principiului ”necesității de a cunoaște”:

    - Ghid pentru elaborarea unui program de securitate operator aeroportuar (în baza Regulamentului 300/2008);

    - Ghid pentru elaborarea unui program de securitate transportator aerian (în baza Regulamentului 300/2008);

    - Ghid pentru elaborarea unui program de securitate agent abilitat

    - Ghid pentru elaborarea unui program de securitate expeditor cunoscut

    - Ghid pentru elaborarea unui program de securitate furnizor abilitat de provizii de bord

 • Verificarea antecedentelor: următoarele documente pot fi puse la dispoziție, LA CERERE, pe baza principiului ”necesității de a cunoaște”

     - Ghid pentru efectuarea verificării antecedentelor. Documentul are drept scop furnizarea de recomandări pentru facilitarea realizării procesului de verificare a antecedentelor, pentru menținerea unui nivel eficient de implementare în aviația civilă a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, cu modificările și completările ulterioare.      

      - Model de formular pentru verificarea antecedentelor (Anexa nr. 1 la Ghid).

      - Model de formular privind rezultatul verificării antecedentelor (Anexa nr. 2 la Ghid).

 • Securitate cibernetică: următoarele documente pot fi puse la dispoziție, LA CERERE, pe baza principiului ”necesității de a cunoaște”

      - Ghid pentru implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1583 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune din domeniul securității aviației în ceea ce privește măsurile de securitate cibernetică și ale capitolului14 din Programul Național de Securitate Aeronautică

      - Setul de instrumente privind securitatea cibernetică în domeniul transporturilor, dezvoltat de Comisia Europeană, care conține Bune practici în materie de securitate cibernetică adaptate la transportul aerian

 • Instruire AVSEC online: următoarele documente pot fi puse la dispoziție, LA CERERE, pe baza principiului ”necesității de a cunoaște”

       - Condiții privind activitatea de pregătire online

       - Material de îndrumare pentru realizarea pregătirii în domeniul securității aviației civile în sistem online în sincron.

   

Ultima actualizare: 04/01/2022, 10:28:48
Recensământul populației și locuințelor 2021