Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

AACR este desemnată ca organism tehnic responsabil pentru culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian, conform OMTI nr. 1089/ 2012.
 
AACR colectează date statistice de la agenţii aeronautici civili români (furnizorii de date), le analizează, le centralizează şi le difuzează către:

- pe plan intern către Ministerul Transporturilor (MT), Institutul Naţional de Statistică (INS), Autoritatea de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (AIAS) şi alte entităţi la cerere;
- pe plan extern către Organizaţiile internaţionale de aviaţie civilă (ICAO, ACI) conform obligaţiilor României în calitate de stat membru ICAO.

Furnizorii de date statistice sunt agenţii aeronautici civili care desfăşoară activităţi specifice în spaţiul aerian naţional şi pe teritoriul României, în baza unei certificări sau autorizări din partea AACR. Aceştia sunt:

- aerodromuri certificate din România;
- operatori aerieni autorizaţi pentru activităţi de transport comercial de pasageri, marfă şi poştă;
- operatori aerieni autorizaţi pentru activităţi de aviaţie generală şi lucru aerian;
- furnizorul de servicii de navigaţie aeriană;
- distribuitorii de combustibili de aviaţie.

Furnizorii de date statistice au obligaţia de a furniza gratuit către AACR date statistice corecte, actuale şi complete, la termenele, cu periodicitatea şi în formatul prevăzut în procedura cod PIAC-TA-STA, ed.1 /2012.

Datele statistice furnizate de agenţii aeronautici, în funcţie de activitatea desfăşurată, se referă la:

- traficul realizat şi capacitatea de transport;
- originea şi destinaţia etapelor de zbor;
- rezultatele financiare ale activităţilor de aviaţie civilă desfăşurate;
- structura flotei şi a personalului;
- consumul de carburant.  

Agenţii aeronautici civili vor furniza datele statistice prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail statistica@caa.ro, conform Capitolului 2, pct. (7) din cadrul PIAC-TA-STA, ed 1/2012.
 
Cadrul normativ:

- Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind statisticile europene;
- Legea nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare;
- OMTI nr. 1089/2012, privind culegerea, analiza, centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian;
- Manualul de referinţă ICAO al programului statistic, Doc 9060/5;
- Procedura privind culegerea, analiza,centralizarea şi difuzarea datelor statistice din domeniul transportului aerian, cod PIAC-TA-STA, ediţia 01/2012.

Alte informaţii:

- AACR este producătoare de statistici oficiale în România şi este inclusă în lista altor producători de statistici oficiale din România;
- AACR este membră a Comitetului Sistemului Statistic Naţional (COMSTAT), constituit conform Legii nr.226/2009;
- AACR aplică Codul de Practici al statisticilor europene. Mai multe informaţii privind Codul de Practici al statisticilor europene le puteţi accesa aici.

Ultima actualizare: 26/04/2021, 07:01:13