Toți împreună, servind aviația civilă

GL-LAGA – Grup de lucru Aviație Generală și Lucru Aerian

Grupul de lucru Aviație Generală și Lucru Aerian GL-LAGA are ca scop asigurarea suportului tehnic specializat necesar exercitării atribuțiilor Comitetului Tehnic de Siguranță (CTS) și schimbul de informații pe probleme de siguranță între autorităţile naționale de aviație civilă competente și agenții aeronautici civili, conform prevederilor PNSAC ediția 3/2016, art. 17.2.

GL-CAT – Grup de lucru Transport Aerian Comercial

Grupul de Lucru Operatori Aerieni GL-CAT are ca scop asigurarea suportului tehnic specializat necesar exercitării atribuțiilor Comitetului Tehnic de Siguranță (CTS) și schimbul de informații pe probleme de siguranță între autorităţile naționale de aviație civilă competente și agenții aeronautici civili, conform prevederilor PNSAC ediția 3/2016, art. 17.2.

SGL-HEL – Subgrup de lucru Elicoptere CAT și LAGA

Subgrupul de Lucru HEL are ca obiective îndeplinirea acțiunilor aplicabile din Planul European pentru Sigurana Aviaiei EPAS 2017-2021, aferente operațiunilor cu elicoptere

SGL-FDM – Subgrup de lucru FDM

Subgrupul de lucru FDM are ca obiective îndeplinirea acțiunilor aplicabile din Planul European pentru Sigurana Aviaiei EPAS 2017-2021, aferente programelor de monitorizare a datelor de zbor - Flight Data Monitoring (acțiunea EPAS MST 002).

GL-AD – Grup de lucru Aerodromuri

Grupul de lucru Aerodromuri GL-AD are ca scop asigurarea suportului tehnic specializat necesar exercitării atribuțiilor Comitetului Tehnic de Siguranță (CTS) și schimbul de informații pe probleme de siguranță între autorităţile naționale de aviație civilă competente și agenții aeronautici civili, conform prevederilor PNSAC ediția 3/2016, art. 17.2.

Ultima actualizare: 26/04/2021, 06:41:50
Recensământul populației și locuințelor 2021