Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

La data de 04.11.2020 urma să intre în vigoare GRF, noul format de raportare a stării pistei. Ca răspuns la pandemia COVID-19 în curs și provocările asociate cu care se confruntă industria aviației, ICAO a întârziat data aplicabilității GRF până la 04.11.2021 (conform Scrisorii de stat 073e.pdf).

EASA a stabilit, însă, intrarea în vigoare a GRF la data de 12.08.2021, conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2020/2148 al Comisiei din 8 octombrie 2020, care transpun cerințele ICAO privind Global Reporting Format (GRF). Materialele de îndrumare pot fi consultate aici.

 

CERINȚE EUROPENE

  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011;
  • Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2020/2148 al Comisiei din 8 octombrie 2020 (AMC si GM emise de EASA);
  • Regulamentul (UE) NR. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010;
  • SIB 2021-12R1 - Use of Aeronautical Terminal Information Service by Air Traffic Services Units to Promulgate Information on Runway Surface Conditions – Global Reporting Format;
  • Noua metodologie Global Reporting Format pentru condițiile suprafeței pistei;
  • Raportarea stării pistei.

 

CERINȚE NAȚIONALE

 

ICAO-SARPS

 

MATERIALE DE ÎNDRUMARE

Noul GRF pentru condițiile suprafeței pistei – pagină WEB dedicată de ICAO implementării GRF și include materialele indicate mai jos: 

Ultima actualizare: 15/10/2021, 05:39:39