Toți împreună, servind aviația civilă

În conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, furnizorul poate aduce schimbări:
a) sistemului funcțional sau care afectează sistemul funcțional (de tip A);
   a1) schimbări care necesită examinare și aprobare de către AACR înainte de a fi implementate;
   a2) schimbări care nu necesită examinare (schimbări de rutină).
b) furnizării de servicii, sistemului de management și/sau sistemului de management al siguranței care nu afectează sistemul funcțional (de tip B).
   b1) schimbări care necesită aprobare prealabilă de către AACR înainte a fi implementate;
   b2) schimbări care nu necesită aprobare prealabilă înainte de a fi implementate; 

Furnizorul de servicii ATM/ANS trebuie să notifice la AACR schimbările menționate la lit. a) și b). Notificarea se întocmește și apoi se depune la AACR.

Furnizorul de servicii ATM/ANS pune la dispoziție informații necesare analizei corecte și complete a schimbării notificate, inclusiv o matrice de trasabilitate între documentația depusă și cerințele aplicabile schimbării.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/373, furnizorul de servicii ATM/ANS trebuie să utilizeze proceduri aprobate de AACR pentru a gestiona, pentru a evalua și, dacă este necesar, pentru a reduce impactul schimbărilor aduse sistemului său funcțional, furnizării de servicii, sistemului de management al furnizorului de servicii și/sau sistemului de management al siguranței al acestuia care nu afectează sistemul funcțional.

Activitățile și responsabilitățile aferente proceselor ce trebuie desfășurate în vederea asigurării siguranței oricărei schimbări în domeniul ATM/ANS, în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/373, sunt prevăzute în PIAC-ATM/ANS Partea a IV-a „Gestionarea Schimbărilor în Domeniul ATM/ANS”.

Ultima actualizare: 05/10/2020, 01:57:44
Recensământul populației și locuințelor 2021