Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 • CERERE PENTRU ACORDAREA AUTORIZAŢIEI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ pe aeroporturile situate pe teritoriul României a unor avioane civile subsonice cu reacţie care nu îndeplinesc standardele specificate în Partea a II-a, Capitolul 3, Volumul I al Anexei 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională (ATU):
 • În conformitate cu art. 3, alin. (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 1.074 din 5 septembrie 2007 și capitolul III din anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1261/2007 din 30 noiembrie 2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR - PM „Protecția mediului”, ediția 3/2007, modificată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1480/2016, în cazuri excepționale, bine justificate, Ministerul Transporturilor, prin AACR, poate acorda autorizații pentru utilizare temporară pe aeroporturile situate în România, a avioanelor civile subsonice cu reacție, cu o masă maximă la decolare de 34.000 kg sau mai mult sau cu o configurație maximă certificată de transport de pasageri pentru acel tip de avion mai mare de 19 locuri, cu excepția locurilor rezervate echipajului și care nu sunt certificate acustic în conformitate cu standardele specificate în partea II, cap. 3, vol. I din anexa 16 OACI, după cum urmează: 

  1. a) avioane utilizate în operațiuni care prin natura lor excepțională ar face nerezonabil să nu se acorde o autorizație temporară, după cum urmează:

  (i) operațiuni de zbor exclusiv pentru transportul, în misiuni oficiale, al unui monarh domnitor și membri apropiați ai familiei, șefi de stat, șefi de guvern și miniștri, dacă statutul zborului este indicat în mod corespunzător în planul de zbor;

  (ii) operațiunile de zbor de căutare și salvare autorizate de autoritățile competente;

  (iii) operațiuni de zbor umanitar, evacuare medicală, transport de mărfuri în zone de calamitate și stingere a incendiilor;

  (iv) operațiuni individuale de transport de marfă, numai la aerodromurile enumerate mai jos, pentru care operatorul de aeronave, împreună cu beneficiarul transportului, demonstrează că, datorită naturii încărcăturii transportate, nu poate fi utilizat niciun alt tip de aeronavă;

  Aeroporturile din România pentru care se pot acorda autorizații de utilizare temporară pentru operațiuni individuale de transport de marfă (conform anexei la RACR - PM 3.015) sunt următoarele:

  •  Baia Mare / Baia Mare (LRBM)
  • Bucharest / Henri Coandă (LROP)
  • Constanţa / Mihail Kogălniceanu - Constanţa (LRCK)
  • Satu Mare / Satu-Mare (LRSM)
  • Suceava / Ştefan cel Mare - Suceava (LRSV)
  • Targu Mures / Transylvania - Targu Mures (LRTM)
  • Timisoara / Traian Vuia (LRTR)
  • Tulcea / Danube Delta (LRTC)

  (v) operațiuni de zbor exclusiv pentru instruire în scopul obținerii / revalidării / reînnoirii unei licențe de zbor sau a unei calificări a echipajului de zbor, dacă aceasta este indicată în mod corespunzător în planul de zbor;

  (vi) operațiuni de zbor în situații de urgență din cauze tehnice, condiții meteorologice nefavorabile, urgențe medicale sau alte forțe majore;

  1. b) avioane utilizate în operațiuni de zbor non-profit în scopul efectuării lucrărilor de modificare, reparație sau întreținere a aeronavelor.

  În cazurile menționate la poziția (iv), autorizațiile se eliberează operatorului aerian și nu beneficiarului transportului.

  Operatorii aerieni trebuie să depună cereri pentru autorizații, cu cel puțin 5 zile înainte de zbor, cu excepția situațiilor enumerate la poziția (vi), când cererea va fi depusă după aterizare, la:

  Autoritatea Aeronautică Civilă Română

  Șos. București - Ploieşti nr. 38-40, RO-013695, București, România

  Tel: + 40-21-2081500

  Fax: + 40-21-2081583

  + 40-21-2334077

  e-mail: overflight@caa.ro

 • - Formular cerere ATU
Ultima actualizare: 06/04/2021, 08:38:07