Toți împreună, servind aviația civilă

Obtinerea formularelor prezentate mai jos nu se tarifeaza, acestea putând fi completate direct dupa download si tiparire. Cererile astfel completate se depun direct la sediul AACR sau se transmit prin posta sau fax.

Regulament Examinare - AACR

1. PILOTI
Cereri
Formulare examinari practice
Planificari examinari practice

Formular eliberare licenta 
     
Cerere FI/CRI/IRI A54
      Declaratie DTOA101
      Cerere examinatori planor si balon 2019 A105 
      Cerere examinatori planor si balon 2019 A104
      * Examinare practica navigator - Formular cod NAV_P
      * Examinare teoretica navigator - Formular cod NAV_T
      * Examinare teoretica mecanic navigant - Formular cod MN_T
      * Examinare practica mecanic navigant - Formular cod MN_P
      * Examinare teoretica radiotelefonist - Formular cod ORN_T

2. MEMBRII ECHIPAJ DE CABINA

Cereri
Examinari
Program pregatire examinator CC

2bis. Formular obținere / revalidare / reînnoire licență conform RACR - LDOZ  

3. PERSONAL ÎNTRETINERE AERONAVE

4. CONTROLORI TRAFIC AERIAN
    * Formular obtinere/prelungire/reînnoire/extindere licenta CTA conform RACR-LCTA - Formular cod CTA
    * Formular cerere obtinere revalidare licentă CTA stagiar conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AA
    * Formular cerere obtinere licentă CTA conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AB
    * Formular cerere obtinere revalidare reinnoire autorizare de unitate-calificare calificari suplimentare extindere sector conform PIAC-LCTA ed4 -FORM_LCTA ED.4-AC
    * Formular cerere obţinere revalidare reȋnnoire mutare extindere de competenţă autorizare Instructor OJTI conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AD
    * Formular cerere obţinere revalidare reȋnnoire autorizare Examinator ATC conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AE
    * Formular cerere emitere duplicat licenţă conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AF
    * Formular cerere modificare date personale conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AG
    * Formular cerere obţinere revalidare reȋnnoire autorizare Instructor Simulator conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AH
    * Formular Certificat competenţă conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-B
    * Formulare standard conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-E
    * Formular cerere admitere contestaţie ca urmare a neacordării certificatului medical solicitat conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-G
    * Formular de proces verbal de analiză a comisiei de analiză secundară conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-H
    * Formular pentru decizia comisiei de analiza secundară conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-I
    * Model cerere pentru obţinerea prelungirea autorizaţiei de centru aeromedical (AMC) conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-K1
    * Model cerere pentru obţinerea prelungirea autorizaţiei de examinator aeromedical (AME) conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-K1

5. PERSONAL METEOROLOGIC AERONAUTIC
    * Formular obtinere/prelungire/reînnoire/extindere licenta conform RACR-LMET - Formular cod Meteo

6. PERSONAL TEHNIC NENAVIGANT PENTRU PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (PNA-Tc)
    * Formular obtinere/prelungire/reînnoire/extindere licenta conform RACR- LPNACOM - Formular cod PNA_TC

7. AUTORIZAREA/CERTIFICAREA OPERATORILOR AERIENI

8. AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR DE INTRETINERE
* Cerere privind acordarea/modificarea/prelungirea autorizatiilor in conformitate cu PART-145, Part M Subpartea F (Form 2)
* Formulare specifice autorizarii FAA
- FAA Form 8400-6 Pre-application form si MAG Sect.C
- FAA Form 8310-3 Application form
- FAA SAS VitalsInformation    
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR in conformitate cu Part 145,  Part M Subpartea F (Form 4)
* Cerinte minime personal nominalizat Part 145
* Cerinte minime personal nominalizat Part M Subpartea F
* Cerere privind acordarea/modificarea/prelungirea autorizatiilor in conformitate cu RACR-AZAC, Capitolul 7 (Form AACR-DN 506Form AACR-DN 507)
* Cerere aprobare/modificare lista de capabilitati / Formatul listei de capabilitati 
* Check list manual MOE 
* Lista circulare de navigabilitate aplicabile

9. AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR DE PREGATIRE A PERSONALULUI PENTRU INTRETINERE SI A CURSURILOR NON 147
* Cerere privind acordarea/prelungirea autorizatiilor in conformitate cu PART-147(EASA Form 12)
* Cerere privind autorizarea cursurilor de instruire non 147/componente (F-PIAC-AW-NON-01)
* Check list manual MTOE (Form F-PI-AW-CAW-147-05 doc )
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR in conformitate cu Part 147,   (Form 4)
* Cerinte minime personal nominalizat Part 147

10. AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR DE MANAGEMENT AL CONTINUITATII NAVIGABILITATII
* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR in conformitate cu Part M Subpartea G (Form 4) si Cerinte minime personal nominalizat
* Cerere privind acordarea/modificarea autorizarii conform Part M, subpartea G (Form 2)
* Cerere de aprobare a programului / amendamentului programului de intretinere al aeronavei / notificare aprobare indirecta (doc )
* Check list manual CAME (Form F-PI-AW-CAW-M_G-05 ed 3 doc)

11. AUTORIZAREA UTILIZARII FRECEVENTELOR RADIO AERONAUTICE
   * Cererea pentru autorizarea pentru utilizare a unei frecvențe radio aeronautice pentru stații de radiocomunicații VHF sol-aer, conform tabelului ICAO COM2 (Form: AACR-PIAC.MFRA.01)
* Cererea pentru autorizarea pentru utilizare a unei frecvențe radio aeronautice simple sau unor frecvențe colocate pentru mijloace de radio navigație, conform tabelului ICAO COM3 (Form: AACR-PIAC.MFRA.02)
 * Cererea pentru autorizarea pentru utilizare a unei frecvențe radio aeronautice pentru mijloace de radionavigație conform tabelului ICAO COM4 (Form: AACR-PIAC.MFRA.03)

12. AUTORIZAREA AGENTILOR AERONAUTICI CIVILI DIN DOMENIUL AEROPORTUAR
* Cerere pentru autorizarea agentilor aeronautici handling
* Cerere autorizare agent aeronautic in domeniul aeroportuar/Application for authorization company

13. AUTORIZAREA AERODROMURILOR
* Cerere pentru autorizarea aerodromurilor (Document format WORD) (Document format PDF)

14. AUTORIZAREA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA (ATU)
 * Cerere pentru emiterea ATU pentru aeroporturile din Romania de catre aeronavele civile subsonice cu reactie care nu respecta standardele de zgomot ICAO (Formular cerere ATU)

15. APROBAREA MODIFICARILOR SI REPARATIILOR MAJORE /MINORE LA AERONAVELE ANEXA II
 * Cerere de aprobare pentru aeronavele inmatriculate in Romania (Formular cerere)

16. Înregistrarea emiţătoarelor 406MHz ELT_PLB
 * Formular cerere înregistrare emiţător 406MHz ELT_PLB (utilizate in aviatie) (Formular cerere PDF / WORD)

17. Autorizarea organizatiilor de pregatire piloti
* Cerere autorizare ATO - Formular cod ORA-ATO-S
* Cerere acceptare post holder - Formular cod ORA-ATO-PH
* Formular introducere aeronava suplimentara -  Formular cod CPN-AC-Solicitare introducere aeronava suplimentara
* Formular de autoevaluare ATO - Formular cod CPN-I-A-ATO
* Formular evaluare Manual de Instruire ATO - Formular ORA-ATO-TM-RAP
* Formular evaluare Manual Operational ATO - Formular ORA-ATO-OM-RAP
* Raport anual de activitate organizație de pragătire - Formular cod CPN-RAP 1
* Formular evaluare SMS organizație - Formular cod ORA-I-SMS
* Formular propunere Mijloc Alternativ de Conformare - Formular cod F-AltMoC-01

18. Autorizarea organizatiilor de pregatire echipaj de cabina
* Cerere autorizare O-CC - Formular cod CC-S-OP
* Cerere acceptare post holder - Formular cod ORA-ATO-PH

19. Autorizarea organizatiilor de operare FSTD
* Cerere autorizare O-FSTD - Formular cod C-O-FSTD
* Cerere acceptare post holder - Formular cod ORA-ATO-PH
* Cerere evaluare FSTD - Formular cod C-FSTD

20. Alocarea CODURILOR DE ADRESA ALE AERONAVELOR
Cerere de alocare a unui cod de adresa al aeronavei


21. Formulare PIAC-LME
Cerere emitere LME
Formular date personale
Formular date membrii echipaj
Lista de evidenta a titularilor LME
 
22. Inmatricularea aeronavelor civile si inscrierea sarcinilor constituite asupra acestora 
cerere rezervare insemne de inmatriculare/identificare (F-PI-AW-IAC-219);
- cerere de inmatriculare (F-PI-AW-IAC-220);
- cerere de modificare a datelor din Registrul Unic de Inmatriculare al Aeronavelor Civile - RUIAC (F-PI-AW-IAC-221);
- cerere de radiere (F-PI-AW-IAC-222);
- cerere de emitere a duplicatelor (F-PI-AW-IAC-223);
- cerere de identificare (F-PI-AW-IAC-225);


23. Certificarea de navigabilitate a aeronavelor civile
* Certificat de navigabilitate / navigabilitate restrictiv: Formular F-PIAC-AW-CNV_1.01
* Certificat de evaluare a navigabilitatii:Formular F-PIAC-AW-CNV_2.01
* Certificat de zgomot: Formular F-PIAC-AW-CNV_3.01
* Certificat de autorizare a instalarii echipamentelor radio: Formular F-PIAC-AW-CNV_4.01
* Model EASA Form 15c 
 
24. Solicitare emitere certificat de export
Formular F-PI-AW-CNE-01

25. Solicitare emitere permis de zbor aeronave civile certificate de tip EASA
* Formular cerereF-EASA Form 21
* Conditii de zbor F-EASA Form 18b
 
26. Autorizarea organizațiilor de pregătire piloți planoare / baloane libere
* Cerere privind acordarea / modificarea / revalidarea / reînnoirea autorizației ca organizație de pregătire - Formular PIAC-LPAN-PPBL-12

27. Formular cerere emitere aviz constructii
      cerere
28. Formular solicitare exceptare de la cerintele (EU)1321/2014 în baza prevederilor art. 71 al  Regulamentului (UE) nr. 2018/1139
     Formular F-AW-EXC-01
 
Ultima actualizare: 13/01/2021, 01:18:30