Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Formulare:
 
* Documente necesare solicitării certificării conform Reg. (UE) 139/2014 [zip file]

* Cerere pentru solicitarea certificării aerodromurilor la nivel național – Anexa 1/PAC-AD-CADC


Ultima actualizare: 11/08/2023, 06:04:55