Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

  1. Din informatiile noastre, Autoritatea a suspendat pana pe data de 12.04.2023 autorizatia Part 145 la ROMAERO. Ne puteti spune care sunt motivele pentru care s-a decis suspendarea?

În baza Regulamentului (UE) 1321/2014 Anexa II, Part 145, organizația de întreținere ROMAERO este autorizată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română să asigure întreținerea de aeronave și componente de aeronave în beneficiul operatorilor aerieni civili.

Domeniul de autorizare pentru susținerea activităților susmenționate este documentat în Certificatul de Autorizare RO.145.008 deținut de ROMAERO, certificat care este emis pe durată nelimitată, condiționat de efectuarea unei supravegheri continue prin audituri planificate și neplanificate.

În acest context luând în considerare sistemul de management al siguranței implementat în cadrul aviației civile din România, sistem asigurat și supervizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, menținerea nivelului corespunzător de siguranță presupune, atunci când este cazul, suspendarea temporară a activităților când există dovezi obiective cu privire la lipsa de conformare cu cerințele de autorizare.

Restabilirea privilegiilor acordate de Autoritatea Aeronautică Civilă română se asigură printr-un audit care include verificări consistente și documentate adecvat.

În cazul ROMAERO și în condițiile susmenționate, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a suspendat autorizarea organizației de întreținere ROMAERO începând cu data de 12.01.2023, termenul acordat pentru remedierea neconformităților fiind 12.04.2023.

Ca urmare a transmiterii de către ROMAERO a dovezilor privind implementarea de măsuri corective, suspendarea a fost ridicată la data de 17.01.2023.

Ultima actualizare: 03/02/2023, 02:23:19