Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 1. Va rog sa imi comunicati cate si ce tipuri de prime au luat de la 1 ianuarie 2022 pana in prezent, inclusiv ianuarie 2023, urmatorii angajati ai AACR: M. G., A. I., G. O., S. L., B. C. si C. A.?

Indiferent de funcție, în execuția financiară a anului 2022, fiecare angajat al AACR a beneficiat, în cuantum egal, de toate cele 4 prime prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, document semnat în anul 2019, între fosta conducere a Autorității Aeronautice Civile Române, sindicat și reprezentanții angajaților AACR.

 1. Pentru fiecare prima in parte, va rog sa imi comunicati data la care a fost data, cuantum acesteia si motivul?

Toți angajații AACR au primit primele prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, document semnat în anul 2019, între fosta conducere a Autorității Aeronautice Civile Române, sindicat și reprezentanții angajaților AACR, cu ocazia a patru evenimente, după cum urmează: Paște, Ziua Patronului Aviației (20 iulie), Ziua Autorității Aeronautice Civile Române (12 august) și Ziua Aviației Civile Internaționale (7 decembrie).

 1. Va rog sa imi comunicati daca dvs. in calitate de drector general aveti la dispozitia dumneavoastra exclusiva un fond de premiere?

Da.

 1. Care este suma totala aferenta fondului de premiere constituit din fondul de salarii pentru anii 2021 si 2022?

Datele pe care le solicitați v-au fost deja puse la dispoziție prin adresa cu nr. 2603 / 26.01.2023. Este vorba despre datele despre care ați afimat în adresa înregistrată la AACR cu nr. 3313 / 31.01.2023 că „Totodata, nu v-a cerut nimeni media primelor”. În continuare, acestea pot fi consultate prin accesarea link-ului https://www.caa.ro/ro/pages/drepturi-salariale-din-ccm sau prin scanarea codului QR.

            Pentru a fi cât mai exacți, vă punem la dispoziție calculele, pe care le puteți verifica și care se prezintă astfel:

Premii acordate în anul 2021 – 3419 lei brut din care:

 • Premii pentru muncă suplimentară - 3419 lei brut
 • Premii pentru rezultate deosebite – 0 lei

Premii acordate în anul 2022 – 2.225.391 lei brut din care:

 • Premii pentru muncă suplimentară -1.045.886 lei brut
 • Premii pentru rezultate deosebite – 1.179.505 lei brut
 1. Cate persoane au beneficiat de premii din fondul de premiere aflat la dispozitia Directorului General si care a fost cuantumul total al acestora?

Datele solicitate sunt publice și vi s-a comunicat, prin adresa cu nr. 2603 / 26.01.2023, că pot fi consultate prin accesarea link-ului https://www.caa.ro/ro/pages/drepturi-salariale-din-ccm sau prin scanarea codului QR.

 • Totodata, pentru fiecare caz in parte, va rog sa imi comunicati functia si suma de bani alocata?

Informațiile solicitate nu fac obiectul Legii 544/2001, având în vedere că, la nivelul AACR sunt și funcții unice, care ar putea duce la identificarea angajaților respectivi și după cum știti, potrivit Art.12 alin.1 lit.d) din Legea 544/2001, cea în baza căreia ați întocmit solicitarea, „Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii: d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;”.

De asemenea, Art.2 lit.c) din Legea 544/2001, arată că „prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.”  

 1. Cum a fluctuat salariul mediu de baza brut la nivelul AACR si care au fost factorii determinanti ai cresterii si descresterii?

În ultimii 4 ani salariul de bază mediu brut lunar a fost în creștere, excepție făcând anul 2021 când, din cauza crizei provocate de COVID-19, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a fost nevoită să ia măsuri de redresare financiară, inclusiv prin reorganizare și externalizarea unor servicii.

 1. AACR a avut disponibilitati financiare pentru acordarea primelor?

Da. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați website-ul AACR, la secțiunea INTEGRITATE/Informații de interes public/Informații Economice/Buget.

 1. AACR a depasit limita cheltuielilor de natura salariala aprobata si BVC si BVC rectificat?

Nu.

 1. Au existat discriminari in modul de acordare a primelor sau premiilor? Va rog sa imi comunicati concret daca salariati cu aceleasi functii si atributii din cadrul AACR de premii si prime identice? Daca nu au beneficiat, va rog sa imi comunicati care au fost motivele?
 • Au existat discriminari in modul de acordare a primelor sau premiilor?

Nu.

 • Va rog sa imi comunicati concret daca salariati cu aceleasi functii si atributii din cadrul AACR de premii si prime identice?
 • Premii - Nu;
 • Prime – Da.
 • Daca nu au beneficiat, va rog sa imi comunicati care au fost motivele?

Reiterăm faptul că, indiferent de funcție, în execuția financiară a anului 2022, fiecare angajat al AACR a beneficiat, în cuantum egal, de toate cele 4 prime prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, document semnat în anul 2019, între fosta conducere a Autorității Aeronautice Civile Române, sindicat și reprezentanții angajaților AACR.

Tot în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă, o parte dintre angajați, care au efectuat muncă suplimentară sau care au avut rezultate deosebite, au beneficiat de premii. Pentru a beneficia de date detaliate referitoare la primele/premiile plătite la nivelul AACR, vă rugăm să  accesați link-ul https://www.caa.ro/ro/pages/drepturi-salariale-din-ccm sau scanați codul QR.

 1. S-au aprobat pentru o parte dintre angajati mai multe mariri de salariu in anul 2022? Va rog sa imi comunicati ce functii au beneficiat de marirea multipla a salariului in anul 2022? Cate cazuri au fost pentru fiacre functie si de ce s-a procedat astfel?
 • S-au aprobat pentru o parte dintre angajati mai multe mariri de salariu in anul 2022?

Da.

 • Va rog sa imi comunicati ce functii au beneficiat de marirea multipla a salariului in anul 2022?

Informațiile solicitate nu fac obiectul Legii 544/2001, având în vedere că, la nivelul AACR sunt și funcții unice, care ar putea duce la identificarea angajaților respectivi și după cum știti, potrivit Art.12 alin.1 lit.d) din Legea 544/2001, cea în baza căreia ați întocmit solicitarea, „Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii: d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;”.

De asemenea, Art.2 lit.c) din Legea 544/2001, arată că „prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.”  

 • Cate cazuri au fost pentru fiacre functie si de ce s-a procedat astfel?

Reiterăm faptul că, informațiile nu fac obiectul Legii 544/2001 având în vedere că, la nivelul AACR sunt și funcții unice, care ar putea duce la identificarea angajaților respectivi și potrivit Art.12 alin.1 lit.d) din Legea 544/2001, cea în baza căreia ați întocmit solicitarea, „Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii: d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;”.

De asemenea, Art.2 lit.c) din Legea 544/2001, arată că „prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.”  

            Pentru o corectă informare a publicului, în cadrul articolului pe care îl realizați, vă rugăm să publicați atât întrebările dumneavoastră, cât și răspunsurile primite din partea AACR.

Ultima actualizare: 27/02/2023, 05:52:22