Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

  1. Va rog sa imi raspundeti punctual la fiecare intrebare adresata in solicitarea trimisa anterior. Totodata, nu v-a cerut nimeni media primelor. Astfel, va rog sa imi comunicati cuantumul primelor acordate in luna decembrie pentru fiecare functie in parte. Totodata, va rog sa imi comunicati cuantumul primelor pentru fiecare functie in parte. 

După cum bine știți, nu toate solicitările trimise de dumneavoastră în e-mailul anterior sunt informații publice așa cum sunt definite de Legea 544/2001 privind accesul la informații de interes public. Potrivit Art. 2, lit. b) „prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației;”

Totuși, ne arătăm toată disponibilitatea și încercăm să dăm curs solicitării dumneavoastră, însă în limitele legii și fără a o încălca.

  • Astfel, va rog sa imi comunicati cuantumul primelor acordate in luna decembrie pentru fiecare functie in parte

Indiferent de funcție, în luna decembrie a anului 2022, fiecare angajat al AACR a beneficiat de o primă în cuantum de 6.055 de lei brut, sumă acordată potrivit prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă, document semnat în anul 2019, între vechea conducere a Autorității Aeronautice Civile Române și sindicatul reprezentativ al AACR.

  • Totodata, va rog sa imi comunicati cuantumul primelor pentru fiecare functie in parte. 

Având în vedere că, la nivelul AACR sunt funcții unice, care ar putea duce la identificarea angajaților respectivi și după cum știti, potrivit Art.12 alin.1 lit.d) din Legea 544/2001, cea în baza căreia ați întocmit solicitarea, „Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii: d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;”. De asemenea, Art.2 lit.c) din Legea 544/2001, arată că „prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.”  

  1. Tot in baza Legii 544/2001 privind accesul la informatiile de interes public, va rog sa imi comunicati care au fost motivele pentru care doamna M. G. a primit o prima in luna ianuarie de 30.000 de lei? Ati acordat aceasta prima pentru ca a facut parte din comisia de evaluarea a dvs. pentru functia de director general?
  • Vă rog sa imi comunicati care au fost motivele pentru care doamna M. G. a primit o prima in luna ianuarie de 30.000 de lei?

Afirmația dumneavoastră, potrivit căreia „doamna M. G. a primit o prima in luna ianuarie de 30.000 de lei ” nu este reală.

  • Ati acordat aceasta prima pentru ca a facut parte din comisia de evaluarea a dvs. pentru functia de director general?

Vă rugăm să consultați răspunsul la întrebarea cu nr. 1.

Ultima actualizare: 03/02/2023, 03:56:51