Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

1. Care este motivul pentru care Aeroportul Brasov a fost autorizat initial după reglementarea naționala (RACR-AD-AADC) și apoi certificat după Regulamentul European, Reg. UE nr. 139/2014?

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis certificatele la care faceți referire urmare a solicitărilor venite de la administratorul Aeroportului Internațional Brașov.

2. Au fost identificate cerințe care nu sunt conforme? Dacă da, va rog detaliați constatările în ambele cazuri.

Având în vedere alin. 4 de la art. 6, cap. II, din Codul Aerian al României potrivit căruia „Procedurile emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în aplicarea reglementărilor specifice domeniilor de competenţă, inclusiv a reglementărilor europene, se publică pe site-ul propriu şi sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice cărora le sunt aplicabile”, dar și Anexa nr. 4 din PAC – AD – AUDIT / INSPECȚIE, ediția în vigoare, potrivit căreia „Clauzele de garantare de către AACR a confidenţialităţii informaţiilor obţinute în timpul activităţilor de audit/inspecţie se referă la faptul că rapoartele rezultate în urma auditurilor/ inspecţiilor sunt confidenţiale şi nu au caracter public excepţie făcând situaţiile în care cerinţele legale impun altfel (Exemplu: solicitări AIAS, autorităţilor de stat mandatare, etc)”, informațiile solicitate de dumneavoastră nu pot fi furnizate și sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor conform art. 12, alin. 1, lit. 1) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public potrivit căreia „informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii”.

3. La data autorizării după reglementarea națională aeroportul avea personal suficient, competent și calificat/autorizat intern/extern pentru a putea desfășura operațiuni în siguranță? Va rog sa detaliați.

În vederea certificării, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a evaluat, conform Regulamentului UE nr. 139/2014, adecvarea resurselor Aeroportului Internațional Brasov, iar operatorul de aerodrom a indeplinit condițiile necesare eliberării certificatului.

4. La data autorizării după reglementarea națională exista manual și proceduri operaționale? Personalul era instruit? Daca raspunsurile sunt negative, va rog sa justificati raspunsul, respective care a fost cadrul legal in baza caruia sau exceptat/ignorat aceste lucruri in procesul de autorizare?

Reiterăm faptul că, în vederea certificării, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a evaluat, conform Regulamentului UE nr. 139/2014, adecvarea resurselor Aeroportului Internațional Brasov, iar operatorul de aerodrom a indeplinit condițiile necesare eliberării certificatului. Subliniem faptul că, pentru certificarea Aeroportului Internațional Brasov nu au fost făcute exceptări sau derogări de la Regulamentul UE nr. 139/2014.

5. La certificarea in baza Regulamentului European s-a realizat procesul de conversie sau aeroportul a parcurs integral procesul de certificare prevazut de regulament? Va rog sa justificati raspunsul.

Certificarea Aeroportului Internațional Brasov s-a facut de către AACR în conformitate cu ADR.AR.C.015 din Regulamentul UE nr 139/2014. Condițiile certificate conform Regulamentului UE nr. 139/2014 au fost altele decât cele conform RACR-AD-AADC, cele două certificări având scopuri diferite, conform solicitărilor operatorului de aerodrom.

6. In procesul de certificare după Regulamentul European au fost identificate constatari comune cerințelor naționale și europene care nu au fost remediate în termenul stabilite inițial? Va rog sa imi comunicati ce neconformitati a constatat AACR si care au fost termenele stabilite pentru remediere in procesul de certificare demarat in baza Regulamentului European?

Reiterăm faptul că, având în vedere alin. 4 de la art. 6, cap. II, din Codul Aerian al României potrivit căruia „Procedurile emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în aplicarea reglementărilor specifice domeniilor de competenţă, inclusiv a reglementărilor europene, se publică pe site-ul propriu şi sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice cărora le sunt aplicabile”, dar și Anexa nr. 4 din PAC – AD – AUDIT / INSPECȚIE, ediția în vigoare, potrivit căreia „Clauzele de garantare de către AACR a confidenţialităţii informaţiilor obţinute în timpul activităţilor de audit/inspecţie se referă la faptul că rapoartele rezultate în urma auditurilor/ inspecţiilor sunt confidenţiale şi nu au caracter public excepţie făcând situaţiile în care cerinţele legale impun altfel (Exemplu: solicitări AIAS, autorităţilor de stat mandatare, etc)”, informațiile solicitate de dumneavoastră nu pot fi furnizate și sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor conform art. 12, alin. 1, lit. 1), din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public potrivit căreia „informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii”.

7. De ce nu au fost publicate in AIP, după autorizarea aeroportului in baza reglementararii naționale, datele specifice aeroportului? Ce masuri a dispus AACR în acest sens?

Informarea aeronautrică la care faceți referire în solicitare a fost asigurată conform prevederilor în vigoare.

8. Personalul de conducere al aeroportului a parcurs procedura de acceptabilitate din partea AACR? Au rezultat neconformitati? Dacă da, va rog detaliați?

Reiterăm faptul că, având în vedere alin. 4 de la art. 6, cap. II, din Codul Aerian al României potrivit căruia „Procedurile emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în aplicarea reglementărilor specifice domeniilor de competenţă, inclusiv a reglementărilor europene, se publică pe site-ul propriu şi sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice şi juridice cărora le sunt aplicabile”, dar și Anexa nr. 4 din PAC – AD – AUDIT / INSPECȚIE, ediția în vigoare, potrivit căreia „Clauzele de garantare de către AACR a confidenţialităţii informaţiilor obţinute în timpul activităţilor de audit/inspecţie se referă la faptul că rapoartele rezultate în urma auditurilor/ inspecţiilor sunt confidenţiale şi nu au caracter public excepţie făcând situaţiile în care cerinţele legale impun altfel (Exemplu: solicitări AIAS, autorităţilor de stat mandatare, etc)”, informațiile solicitate de dumneavoastră nu pot fi furnizate și sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor conform art. 12, alin. 1, lit. 1), din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public potrivit căreia „informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurentei loiale, potrivit legii”. Precizăm faptul că, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a evaluat și supraveghează continuu conformarea operatorilor de aerodrom cu cerintele Regulamentului UE 139/2023.

9. La datele autorizarii/certificării aeroportul indeplinea cerințele referitoare la suficienta și adecvarea echipamentelor pentru desfășurarea în siguranță a operațiunilor? Daca nu, cum a fost autorizat/certificate?

Aeroportul Internațional Brasov a fost certificat în conformitate cu Regulamentul UE 139/2014, iar în cadrul procesului de certificare, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a verificat, prin audituri, gradul de conformare al operatorului de aerodrom cu cerintele din Regulamentul UE 139/2014.  Reiterăm faptul că, pentru certificarea Aeroportului Internațional Brasov nu au fost făcute exceptări sau derogări de la Regulamentul UE nr. 139/2014.

10. La datele autorizarii/certificării aeroportul avea echipamente specifice pentru îndepărtarea păsărilor din perimetrul aeroportului?

Potrivit documentelor depuse la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Aeroportul Internațional Brasov detine echipamentele necesare pentru îndepărtarea păsărilor, conform Regulamentul UE nr. 139/2014. 

Ultima actualizare: 18/08/2023, 08:20:55