Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 931/2019 privind măsurile pentru aplicarea art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă [1], publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 20 iunie 2019, AACR a fost desemnată ca fiind organismul responsabil cu punerea în aplicare a art. 16 alineatele (6), (9) și (11).

Acest articol, având titlul „Protecția surselor de informații”, stabilește o serie de obligații aplicabile atât statelor cât și industriei, referitoare la principiile de „Cultură justă” (Just culture). În mod concret, se stabilesc următoarele principii:

• de limitare a introducerii de acțiuni în justiție, fără a aduce atingere dreptului penal intern aplicabil, cu excepția situațiilor de rea-voință sau neglijență evidentă (alin. 6);
• limitarea prejudicierii angajaților și personalului contractat de către angajator, de asemenea cu excepția situațiilor de rea-voință sau neglijență evidentă (alin. 9);
• obligativitatea organizațiilor de a adopta, după consultarea cu reprezentanții personalului, norme interne prin care se descrie modul în care se garantează și se aplică în cadrul organizației respective principiile „Culturii juste” (alin. 12).

În esență, acest organism are rolul de a emite puncte de vedere față de politica și normele de „Cultură justă” aplicată la nivelul statelor și a organizațiilor de aviație civilă. În această calitate, una din responsabilitățile principale ale acestui organism constă în primirea și gestionarea sesizărilor din partea angajaților sau a personalului contractat din industria de aviație civilă, privind presupuse încălcări ale normelor de „Cultură justă”. Angajații și personalul contractual pot raporta acestui organism presupusele încălcări ale prevederilor alin. 6, 9 și 12, cât și cele ale prevederilor din întregul articol 16, și nu pot fi sancționați pentru aceste raportări.

Suplimentar, acest organism are și următoarele responsabilități:

• poate decide reexaminarea normele interne de „Cultură justă” adoptate în cadrul organizațiilor de aviație civilă;
• oferă consultanță autorităților statului privind adoptarea de măsuri împotriva celor care încalcă principiile de protecție ale raportorilor sau persoanelor menționate în rapoartele de eveniment, cum ar fi măsuri reparatorii sau sancțiuni;
• se coordonează cu autoritățile statului responsabile cu impunerea de sancțiuni pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 376/2014 și oferă consultanță privind măsurile reparatorii sau sancțiunile pe care intenționează să le adopte.

Sesizările care fac obiectul celor de mai sus pot fi transmise la datele de contact disponible pe site-ul AACR (www.caa.ro), cum ar fi petiții@caa.ro, de preferință cu mențiunea „Sesizare privind încălcarea normelor de Cultură justă”.

____________

[1] REGULAMENTUL (UE) NR. 376/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei

Ultima actualizare: 26/04/2021, 06:26:03