Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Personalul navigant din aviatia militara romana care solicita obtinerea de licente si calificari/autorizari conforme cu partea FCL trebuie sa se adreseze catre AACR. Cunostintele si experienta de zbor acumulate in timpul serviciului militar vor fi recunoscute in functie de cerintele relevante pentru obtinerea licentelor si calificarilor/autorizarilor prevazute in partea FCL, in functie de raportul de creditare elaborat de AACR.
Cunostintele, experienta si aptitudinile dobandite pe durata serviciului militar se crediteaza in scopul cerintelor relevante in conformitate cu elementele unui raport de creditare intocmit de AACR cu consultarea agentiei.
Raportul de creditare trebuie sa contina urmatoarele:
(i) cerintele nationale pe baza carora s-au emis licentele, certificatele, calificarile si/sau autorizatiile militare;
(ii) privilegiile acordate pilotilor;
(iii) precizeaza pentru care dintre cerintele din anexa I se acorda creditarea;
(iv) precizeaza toate limitarile care trebuie inscrise pe licentele conforme cu partea FCL si toate cerintele care trebuie indeplinite de catre piloti pentru inlaturarea respectivelor limitari;
(v) include copii ale tuturor documentelor necesare pentru dovedirea elementelor de mai sus (brevetul militar, certificatul de radiotelefonist, carnetul de zbor, certificatul medical, silabus-ul cursului de pregatire, foaia matricola), insotite de copii ale cerintelor si procedurilor naționale relevante. Dupa caz, AACR va putea solicita, ulterior, si alte documente justificative.
Experienta acumulata pe dispozitive militare de zbor sintetic (simulatoare) nu va fi creditata, decat daca aceste echipamente corespund reglementarilor de certificare FSTD.
Creditarea experientei ca PIC se face pentru zborurile efectuate in calitate de:
       (i) PP – pilot prim;
       (ii) SC – zbor simpla comanda.
Urmatoarele aeronave militare multimotor sunt luate in considerare pentru creditarea experientei ME:
(i) Avioane : AN 24/26/30, C 130, MIG 29, IL 28;
(ii) Elicoptere: IAR 330, Mi-8, MI-17, EC-135, SA-365.
Urmatoarele aeronave militare monomotor sunt luate in considerare pentru creditarea experientei SE:
(i) Avioane: AN 2, YAK 52, IAR 823, IAR 99, MIG 21/23, MIG 29, L 29, L 39;
(ii) Elicoptere: IAR-316B.
Diagramele flow-chart privind obtinerea licentelor civile conform Part FCL, prin creditarea experientei militare se regasesc in PIAC CPN Capitolul 8.

Ultima actualizare: 02/09/2020, 08:17:04