Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Conversia licentelor nationale emise in conformitate cu Part-FCL, in licente EASA

Toate licentele emise in Romania sunt conforme cu Part-FCL, ultimele amendamente. In consecinta, licente in termen de valabilitate sunt considerate a fi pe deplin conforme cu licentele echivalente din Regulamentul EU nr. 1178/2011, incepand cu data de 8 aprilie 2013. Inlocuirea acestora se va efectua odata cu revalidarea primei calificari din licenta detinuta sau a oricarei modificari necesare in licenta conforma Part-FCL.
Anexa II la Regulamentul EU nr.1178/2011 stabileste criterii privind conversia licentelor si calificarilor nationale existente pentru avioane si elicoptere. Detinatorii de licente Part-FCL emise de AACR care la data de 8 aprilie 2013 au limitari inscrise in licenta sau nu detin calificari in termen de valabilitate, se incadreaza in categoriile definite in Anexa II la regulament.
In cazuri atipice, care nu sunt definite de legislatia in vigoare, conversia se poate efectua dupa intocmirea, de catre AACR, a unui raport de conversie. Acest document compara normele naționale, care au constituit baza emiterii licentei sau calificarii respective cu cerintele specifice din Anexa I la regulament, putandu-se identifica cerinte de pregatire teoretica si/sau practica suplimentare.
Detinatorul unei astfel de licente sau calificari poate alege pentru a converti licenta detinuta la un nivel echivalent sau inferior din Anexa I la regulament, in functie de conditiile necesare emiterii acesteia.

Conversia licentelor/calificarilor emise in alte state terte care nu emit licente PART-FCL

O licenta PPL/BPL/SPL, CPL sau ATPL eliberata cu respectarea cerintelor din Anexa 1 la Conventia de la Chicago de catre o tara terta poate fi convertita intr-o licenta PPL/BPL/SPL cu o calificare de clasa sau de tip pentru un singur pilot conforma cu partea FCL de catre autoritatea competenta a unui stat membru. Solicitantul va transmite AACR, in calitate de autoritate competenta pentru Romania.
Titularul licentei trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime, pentru categoria de aeronave relevanta:
(i) sa promoveze un examen scris la AACR in domeniul legislatiei aeronautice si performantelor umane;
(ii) sa promoveze testul de indemanare PPL, BPL sau SPL, dupa caz, in conformitate cu partea FCL;
(iii) sa indeplineasca cerintele minime pentru eliberarea calificarii de tip sau de clasa relevante, in conformitate cu subpartea H;
(iv) sa detina un certificat medical clasa 2, eliberat in conformitate cu partea Medical;
(v) sa faca dovada competentei lingvistice in conformitate cu punctul FCL.055;
(vi) sa fi efectuat cel putin 100 de ore timp de zbor ca pilot.

Recunoasterea calificarilor de clasa/tip emise de alte state membre UE

O calificare de clasa sau de tip in termen de valabilitate inscrisa pe o licenta eliberata de o tara terta poate fi inscrisa pe o licenta conforma cu partea FCL, cu conditia ca solicitantul sa indeplineasca cerintele specificate in Anexa III la Regulamentul EU nr.1178/2011, Sectiunea C, respectiv:
(i) sa respecte cerințele privind experienta si conditiile pentru eliberarea calificarii de tip sau de clasa aplicabile in conformitate cu partea FCL;
(ii) sa promoveze testul de indemanare pentru eliberarea calificarii de tip sau de clasa aplicabile in conformitate cu partea FCL;
(iii) calificarea care va fi subiectul recunoasterii, sa fie in termen de valabilitate in licenta originala.
(iv) sa aiba nu mai putin de:
(a) pentru calificari de clasa pentru avioane, 100 de ore experienta de zbor ca pilot pe respectiva clasa;
(b) pentru calificari de tip pentru avioane, 500 de ore experienta de zbor ca pilot pe respectivul tip;
(c) pentru elicopterele monomotor cu o masa maxima certificata la decolare de pana la 3175 kg, 100 de ore experienta de zbor ca pilot pe respectivul tip;
(d) pentru toate celelalte tipuri de elicoptere, 350 de ore experienta de zbor ca pilot pe respectiva clasa.
Documente relevante
Solicitantul va depune la AACR urmatoarele documente:
(i) copie dupa actul de identitate
(ii) copie dupa licenta cu calificarile si autorizatiile asociate
(iii) copie dupa carnetul de zbor
(iv) adresa, in original de la autoritatea competenta privind eventualele suspendari, limitari sau revocari ale licentei
(v) copia ultimei verificari de competenta efectuata.
AACR va cere confirmarea valabilitatii si veridicitatii (termene/tip sau clasa/restrictii etc.) licentei/autorizatiei/certificatului de la autoritatea aeronautica civila emitenta inainte de a transmite raspunsul privind solicitarea de conversie.

Recunoasterea licentelor emise in alte state membre UE

Validarea licentelor emise in alte state
Acceptarea licentelor si a autorizatiilor si certificatelor asociate acestora emise in conformitate cu standardele din Anexa 1 OACI, in scopul operarii aeronavelor civile inmatriculate in Romania, se efectueaza in baza unei cereri adresate AACR de catre un operator aerian sau a unui solicitant individual, daca acesta urmeaza sa zboare pe o aeronava inmatriculata in Romania.
Cererea de validare se inainteaza de catre detinatorul licentei catre AACR si trebuie sa contina in mod explicit scopul validarii si aria de competenta solicitata. La cererea de acceptare se anexeaza in original si copie documentele care atesta calificarile detinute de solicitant in scopul verificarii autenticitatii. Raspunsul va fi transmis de AACR catre solicitant in termen de cel mult 30 zile de la data depunerii cererii.
AACR va cere confirmarea valabilitatii si veridicitatii (termene/tip sau clasa/restrictii etc.) licentei/autorizatiei/certificatului de la autoritatea aeronautica civila emitenta inainte de emiterea certificatului de validare.
Cerintele specifice privind validarea licentelor emise de alte state se regasesc in Anexa III la Regulamentul EU nr. 1178/2011.
Perioada de validare a unei licente nu depaseste 1 an, cu conditia ca licenta de baza sa ramana valabila.
Aceasta perioada poate fi extinsa doar o singura data de catre AACR, daca, in timpul perioadei de validare, pilotul a depus cerere sau se afla in pregatire pentru eliberarea unei licente in conformitate cu partea FCL. Aceasta extindere acopera perioada necesara pentru eliberarea licentei in conformitate cu partea FCL.
Conversia licentelor emise in alte state membre UE    
Un detinator al unei licente PPL/BPL/SPL, CPL sau ATPL eliberata de un alt stat cu respectarea cerintelor din Anexa 1 la Conventia de la Chicago poate solicita conversia intr-o licenta echivalenta PPL/BPL/SPL cu o calificare de clasa sau de tip conforma cu partea FCL.
Detinatorul unei astfel de licente trebuie sa inainteze AACR cererea de conversie, insotita de motivul solicitarii, copie dupa licenta si certificatul medical detinute, copie dupa carnetul de zbor pe ultimul an, precum si ultima verificare de competenta.
Adresa de confirmare din partea autoritatii competente a statului in care isi are resedinta sau in care s-a stabilit.
AACR va cere confirmarea valabilitatii si veridicitatii (termene/tip sau clasa/restrictii etc.) licentei/autorizatiei/certificatului de la autoritatea aeronautica civila emitenta inainte de emiterea raspunsului privind solicitarea de conversie.
Cerintele specifice privind validarea licentelor emise de alte state se regasesc in Anexa III la Regulamentul EU nr. 1178/2011, Sectiunea B.

Recunoasterea calificarilor de tip sau clasa obtinute intr-un alt stat

O calificare de clasa sau de tip in termen de valabilitate inscrisa pe o licenta eliberata de o tara terta poate fi inscrisa pe o licenta conforma cu partea FCL, cu conditia ca solicitantul sa indeplineasca cerintele specificate in Anexa III la Regulamentul EU nr. 1178/2011, Sectiunea C.
Cererea de recunoastere trebuie adresata de detinator catre AACR, insotita de copie dupa licenta si certificatul medical detinute, copie dupa carnetul de zbor pe ultimul an, precum si ultima verificare de competenta.
AACR va cere confirmarea valabilitatii si veridicitatii (termene/tip sau clasa/restrictii etc.) licentei/ autorizatiei/ certificatului de la autoritatea aeronautica civila emitenta inainte de emiterea raspunsului privind solicitarea de recunoastere.

Ultima actualizare: 02/09/2020, 08:16:16