Toți împreună, servind aviația civilă

Titularii unei licente de controlor de trafic aerian sunt autorizati sa furnizeze servicii de control al traficului aerian, in conformitate cu calificarea (calificarile) si autorizarea (autorizarile) calificarilor inscrise in licenta acestora. Exercitarea privilegiilor acordate de licenta de controlor traffc aerian, depinde de valabilitatea calificarilor, a autorizarilor si a certificatului medical.

Licentierea se face in baza Regulamentului (UE) 340/2015 și PIAC-LCTA ed.6/2018.
Persoanele care solicita eliberarea unei licente de controlor de trafic aerian stagiar trebuie:

(a) sa aiba cel putin 18 ani;

(b) sa detina cel putin o diploma care sa le dea dreptul sa urmeze o facultate ori o institutie de invatamant de nivel echivalent sau orice alta diploma de absolvire a invatamantului secundar, care sa le permita sa urmeze cursuri de pregatire de controlor de trafic aerian;

(c) sa fi finalizat cu succes pregatirea initiala aprobata, relevanta pentru calificarea si, dupa caz, autorizarea calificarilor, in conformitate cu partea A din anexa II;

(d) sa detina un certificat medical valabil;

(e) sa fi demonstrat un nivel corespunzator de competenta lingvisticala limba engleza si la limba romana: minim nivel 4 operational

Persoanele care solicita eliberarea unei licente de controlor de trafic aerian trebuie

(a) sa aiba cel putin 21 de ani;

(b) sa detina o licenta de controlor de trafic aerian stagiar;

(c) sa fi urmat integral un plan aprobat de pregatire in cadrul unitatii si sa fi promovat cu succes examenele sau evaluarile corespunzatoare, in conformitate cu cerintele stabilite in partea B din anexa II;

(d) sa detina un certificat medical valabil;

(e) sa fi demonstrat un nivel corespunzator de competenta lingvisticala limba engleza si la limba romana: minim nivel 4 operational

Ultima actualizare: 14/03/2022, 06:26:07
Recensământul populației și locuințelor 2021