Toți împreună, servind aviația civilă

Ce este LPT (Language Proficiency Test for Pilots)?  

LPT a fost conceput de AACR pentru a pune în aplicare cerințele Regulamentului (UE) nr. 1178/2011, Partea FCL, articolul FCL.055 și este folosit pentru a testa nivelul de competență la limba engleză pentru solicitanții/deținătorii următoarelor tipuri de licențe: PPL(A/H), CPL(A/H), ATPL (A/H) și IR (calificare de zbor instrumental). Evaluarea este efectuată de doi examinatori calificați din cadrul AACR folosind grila ICAO de evaluare a competențelor lingvistice, așa cum este publicată în AMC2 FCL.055. Pentru a vizualiza grila de evaluare ICAO. ICAO Language Proficiency Rating Scale

LPT este conceput pentru a evalua nivelurile de competență lingvistică conform grilei ICAO de evaluare a competențelor lingvistice, de la nivelul 3 până la nivelul 6. Nivelul minim de promovare este nivelul 4 (Operațional), în conformitate cu articolul FCL.055 din Regulamentul (UE) nr. 1178/2011, Partea FCL.

 

Cum se desfășoară LPT?  

LPT este un interviu față în față cu un interlocutor care este și primul examinator. Testul este înregistrat și apoi evaluat de un al doilea examinator pentru a asigura un nivel ridicat de obiectivitate. Dacă nivelul de competență lingvistică alocat de primul examinator nu coincide cu nivelul alocat de al doilea examinator, înregistrarea testului este evaluată de un al treilea examinator AACR calificat care stabilește nivelul final.

Pentru a menține evidența și a asigura trasabilitatea, examinatorii completează fișa de evaluare a candidaților.

Pentru a vizualiza fișa de evaluare. A80 Rating Sheet

 

Cum vă puteți pregăti pentru LPT?  

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1178/2011, Partea FCL, nu există cerințe pentru pregătirea lingvistică a piloților. Cu toate acestea, piloții trebuie să demonstreze capacitatea:

 • de a comunica eficient atât în situațiile de comunicare exclusiv vocală, cât și în interacțiunea cu interlocutorul
 • de a comunica pe teme generale și de natură profesională, cu acuratețe și claritate
 • de a folosi strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a schimba mesaje și pentru a recunoaște și rezolva neînțelegerile într-un context general sau profesional
 • de a trata cu succes dificultățile lingvistice prezentate de o complicație sau de o conjunctură neașteptată care intervine în contextul unei situații profesionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care sunt în general familiarizați
 • utiliza un dialect sau accent care să fie inteligibil pentru comunitatea aeronautică

 

Cum funcționează LPT?  

 Conform articolului FCL.055, testul conține componente de vorbire și ascultare.

 • Testul este împărțit în patru părți. Fiecare parte evaluează cei șase descriptori lingvistici din grila de evaluare ICAO, iar nivelul de dificultate crește treptat pe parcursul celor patru părți ale testului
 • Candidații au voie să asculte înregistrările o singură dată pentru a permite o evaluare obiectivă a tuturor nivelurilor de competență lingvistică la limba engleză (de la nivelul 3 până la nivelul 6)
 • Pentru componenta vorbită, interlocutorul va furniza întrebările și candidatul va trebui să răspundă
 • Pentru componenta de ascultare, candidatul va trebui să asculte 1 (o) înregistrare radio de rutină și 3 (trei) înregistrări radio cu situații anormale sau de urgență din comunicarea radio în trafic real și 1 (un) rezumat al unui incident/accident de aviație. După fiecare înregistrare, candidatul trebuie să formuleze răspunsuri pe baza a ceea ce aude
 • Înregistrările radio sunt furnizate prin intermediul căștilor
 • Înregistrările radio conțin diverse tipuri de accente în limba engleză

 

EXEMPLU LPT PARTEA 1  

În partea 1, candidatul:

 • răspunde la o serie de întrebări deschise de natură profesională furnizate de interlocutor
 • descrie și compară două imagini din domeniul aviatic

Evaluarea aferentă acestei părti a testului se concentrează pe toți cei 6 descriptori lingvistici ICAO (pronunție, structură, vocabular, fluență, înțelegere și interacțiune) așa cum sunt descriși  în AMC2 FCL.055 și stabilește cadrul specific examinării pentru a oferi candidatului șansa de a se familiariza cu structura testului.

Pentru a asculta un exemplu LPT Partea 1. Part 1 REC

Pentru a vizualiza pozele. first picture, second picture

 

EXEMPLU LPT PARTEA 2  

În partea 2, candidatul:

 • ascultă o înregistrare radio de trafic real scurtă ,
 • își ia notițe în timp ce ascultă
 • descrie situația din înregistrare după încheierea înregistrării

După ce candidatul termină descrierea, interlocutorul reia interviul cu o întrebare deschisă pe teme de aviație și de natură profesională.

Evaluarea aferentă acestei părti a testului se concentrează pe toți cei 6 descriptori lingvistici ICAO (pronunție, structură, vocabular, fluență, înțelegere și interacțiune), cu accent pe înțelegere și conștientizare a situației.

Pentru a asculta un exemplu LPT Partea 2. Part 2 REC

 

EXEMPLU LPT PARTEA 3  

În partea 3, candidatul:

 • ascultă pe rând trei înregistrări de trafic real diferite
 • înainte de fiecare înregistrare primește de la interlocutor 3 întrebări diferite referitoare la informațiile din înregistrari
 • își notează întrebările
 • își ia notițe în timp ce ascultă înregistrările
 • răspunde la cele 3 întrebări la finalul fiecărei înregistrări

După ce candidatul dă răspunsurile pentru a treia înregistrare, interlocutorul reia interviul cu o întrebare deschisă pe teme de aviație și de natură profesională.

Evaluarea aferentă acestei părti a testului se concentrează pe toți cei 6 descriptori lingvistici ICAO (pronunție, structură, vocabular, fluență, înțelegere și interacțiune), cu accent pe înțelegere și pe capacitatea candidatului de a asculta informații specifice în mesajele radio de trafic real.

Pentru a asculta un exemplu LPT Partea 3. Part 3 REC

 

EXEMPLU LPT PARTEA 4  

În partea 4, candidatul:

 • ascultă un rezumat al unui incident/accident aviatic
 • își ia notiţe în timp ce ascultă
 • descrie incidentul/accidentul și oferă cât mai multe detalii

După ce candidatul termină descrierea incidentului/accidentului, interlocutorul reia interviul cu două întrebări deschise pe teme de aviație și de natură profesională.

NB: Pentru candidații care au demonstrat până la această parte a testului cunoștințe lingvistice de nivel 6, interlocutorul îî va adresa cel puțin patru întrebări deschise pe teme de aviație și de natură profesională.

Evaluarea aferentă acestei părti a testului se concentrează pe toți cei 6 descriptori lingvistici ICAO (pronunție, structură, vocabular, fluență, înțelegere și interacțiune)de limbă ICAO și este concepută pentru a face diferența între nivelurile de competență lingvistică, în funcție de prestația candidatului până la această parte.

Pentru a asculta un exemplu LPT Partea 4. Part 4 REC

 

Rezultate finale LPT  

Candidații care promovează testul de competență lingvistică la limba engleză primesc prin e-mail un certificat și un raport detaliat de examinare în format digital. Certificatul conține numele și prenumele candidatului, nivelul final obținut de candidat, data testării și valabilitatea nivelului obținut. Nivelurile de valabilitate conform articolului FCL.055 sunt:

 • nivel 4 (Operational), 4 ani de valabilitate
 • nivelul 5 (Avansat), 6 ani de valabilitate
 • nivelul 6 (Expert), valabilitate nelimitată

Raportul de examinare conține descrierea detaliată a prestației candidatului în cadrul testului evaluată pe fiecare descriptor lingvistic din grila de evaluare ICAO. Nivelul final reprezintă nivelul minim obținut la cel puțin unul dintre cei 6 descriptori lingvistici ICAO.

Candidații care nu au obținut nivel de promovare primesc prin e-mail doar raportul de examinare  în format digital.

Pentru a susține o reexaminare, candidații trebuie să depună o cerere nouă de înscriere la examen.

Ultima actualizare: 18/02/2022, 11:20:50
Recensământul populației și locuințelor 2021