Toți împreună, servind aviația civilă

Examenul de competență lingvistică pentru controlorii de trafic aerian se desfășoară în cadrul ROMATSA R.A. sub supraveghere continuă din partea AACR, în conformitate cu prevederile prevederile Regulamentului (UE) 2015/340 si PIAC-LCTA ediția 6/2018. Testul utiilizat în cadrul ROMATSA R.A. este testul ELPAC, elaborat și administrat de EUROCONTROL.

Pentru a vizualiza un model de test ELPAC, accesați următorul link: https://elpac.eurocontrol.int/prepare_test.html

Ultima actualizare: 28/02/2022, 06:31:48
Recensământul populației și locuințelor 2021