Toți împreună, servind aviația civilă

Examenul pentru obținerea atestatului de membru al echipajului de cabină se susține ulterior absolvirii cursului de pregatire initială într-o organizatie de pregătire autorizată conform ARA.CC.200. Disciplinele de examinare trebuie să includă toate elementele programului de pregătire potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1178/2011, Apendicele  1 Ia  Partea  CC,  cu excepția pregătirii privind managementul resurselor echipajului (CRM).

Examinarea la disciplina Comunicare în limba engleză cuprinde:

  • probă scrisă, în limba engleză, care durează 20 de minute și conține 15 întrebări cu răspunsuri multiple, cu un singur răspuns corect.
  • probă orală privind elemente de comunicare între membrii echipajului de cabină, susținut în limba engleză, cu participarea simultană a 2 candidați. Proba orală conține următoarele elemente:
  1. citirea unui anunț de la bordul aeronavei și identificarea unor sinonime ale termenilor de aviație specifici echipajului de cabină;
  2. dialog între cei doi candidați pentru rezolvarea a patru situații care pot să apară la bordul aeronavei, în diferite faze ale zborului, între pasageri sau între membrii echipajului de cabină;
  3. răspunsuri din partea candidaților la întrebări generale deschise pe teme de aviație specifice activității echipajului de cabină.

Nota minimă de promovare este 75% pentru fiecare probă.

Examenul oral se înregistrează audio și se păstrează pe durată nelimitată pentru asigurarea trasabilității. Pentru examinarea orală se utilizează formularul din Anexa 85 la PAC-FCL ediția 1/2021.

Examenele teoretice se desfășoară  exclusiv Ia sediul AACR, conform planificării examinărilor teoretice anuale aprobate Ia nivelul AACR.

Ultima actualizare: 14/02/2022, 10:45:55
Recensământul populației și locuințelor 2021