Toți împreună, servind aviația civilă

În conformitate cu prevederile OMTIC nr. 2137/14.12.2020 pentru aprobarea unor măsuri în aplicarea dispozițiilor art. 14 alin. (8) și (9) din Legea nr. 21/2020 privind Codul Aerian. Astfel, potrivit art. 1 alin. (1) din acest ordin, aeronavele civile pentru care, în conformitate cu reglementările europene sau naționale în vigoare, nu există obligativitatea echipării cu dispozitive de localizare în caz de urgență trebuie să fie dotate, atunci când operează în spațiul aerian național, cu următoarele dispozitive de localizare funcționale care să fie activate în caz de urgență:

  1. un emițător pentru localizare în caz de urgență (ELT) de orice tip; sau
  2. o baliză de localizare personală (PLB), transportată de un membru al echipajului.

Cerințele tehnice aplicabile sunt prevăzute în:

  1. RACR-CNS, Vol. III, ed. 2/2014 aprobat prin OMT nr. 1447/2014 privind „Operarea sistemelor de comunicații, navigație, supraveghere” modificate și completate;
  2. PIAC-AW-CNV Proceduri şi instrucţiuni de aeronautică civilă pentru Certificarea navigabilităţii aeronavelor;
  3. CN-AW-I/001 privind „Codificarea și înregistrarea emițătoarelor 406 MHz utilizate în aviație ELT (Emergency Locator Transmitter) sau PLB (Personal Locator Beacon)”; și
  4. Ghid privind modul de testare a transmițătoarelor de urgență ELT 406 MHz (cod țară 264, România).

Informatii suplimentare de luat în considerație:

  1. Emițătoare de localizare de urgență și baliză de localizare personală - Testare anuală (EASA SIB 2019-09R1);
  2. Transmițătoare automate de localizare de urgență/indicatoare de poziție de accident (EASA SIB 2020-20);
  3. Sunny Swift: False distress alerts | EASA (europa.eu)
  4. Approved Beacon Models (TACs) - International COSPAS-SARSAT
Ultima actualizare: 15/03/2022, 12:45:51
Recensământul populației și locuințelor 2021