Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Cadru legislativ european

 

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

Directiva 96/67/CE din 15.10.1996

Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 din 29.09.2003

2.

Regulamentul (UE) 2023/1804

Regulamentul (UE) 2023/1804 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 septembrie 2023 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și de abrogare a Directivei 2014/94/UE   *nou

 

Documente emise de EASA pentru respectarea Regulamentelor Europene

1.

SIB 2018-10R1

Super Absorbant Polymers (SAP) Contamination of Jet Fuel

 

Cadru legislativ național

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

RACR-APSH

Reglementare aeronautică civilă română "Accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi", Ediția 3/2007, aprobată prin OMT nr. 101/09.05.2007

2.

RACR-AD-FSH

Reglementare aeronautică civilă română "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediția 1/2021, aprobată prin OMT nr. 275/2021

►M1: Amendament la Reglementarea aeronautică civilă română "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediția 1/2021, aprobat prin OMTI 1202/2023

 

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1.

PIAC-AD-FSH

Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă "Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol", Ediţia 1/2021, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D354/06.07.2021

 

 

Ultima actualizare: 11/12/2023, 08:34:40