Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, transmisă prin corespondență electronică, în data de 22 martie 2021, înregistrată la R.A. AACR cu nr. 7363/23.03.2021, vă comunicăm următoarele:

Referitor la:

  1. Ce fel sporuri de doctorat s-au acordat la AACR în anul perioada ianuarie 2019 -ianuarie 2021 și cine a beneficiat de aceste sporuri?

Conform prevederilor CCM al AACR 2019-2021 ”Personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, dacă posedă titlul științific în domeniul în care își desfășoară activitatea.”.

În perioada ianuare 2019 – ianuarie 2021 au beneficiat de acest spor un număr de 6 salariați. AACR nu vă poate furniza numele beneficiarilor de spor doctoral, întrucât indicarea nominală a persoanelor intră sub incidența GDPR.

Persoanele care au beneficiat de spor pentru titlul științific de doctor ocupă 3 funcții de inspector aeronautic, un referent de specialitate, un auditor de securitate și un director.

2. Persoanele care au beneficiat de aceste sporuri respectă toate reglementările legale?

În urma unor verificări interne, efectuate în luna martie 2021, s-a constatat că în cazul a 3 dintre angajați (doi inspectori aeronautici și un director), titlurile științifice deținute de aceștia nu corespundeau domeniului în care își desfășoară activitatea în cadrul AACR.

3. Care a fost cuantumul primelor în perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2021 și cum a fost repartizat?

Conform tabel:                                                                                                                                                                                                                    lei

Nr. Crt.

Funcția

2018

2019

2020

2021

Total brut prime/premii

2018-2021

Prime (brut)

Premii (brut)

Total brut

Prime (brut)

Premii (brut)

Total brut

Prime (brut)

Premii (brut)

Total brut

Prime (brut)

Premii (brut)

Total brut

1

Director General Adjunct

44.614

30.350

74.964

47.733

9.573

57.306

19.215

0

19.215

0

0

0

151.485

2

Director General Adjunct

44.614

46.145

90.759

47.733

36.069

83.802

19.215

0

19.215

0

0

0

193.776

3

Director

43.715

14.359

58.074

46.750

4.445

51.195

19.215

0

19.215

0

0

0

128.484

4

Director

43.715

27.551

71.266

46.750

1.026

47.776

19.215

0

19.215

0

0

0

138.257

5

Director

43.715

46.217

89.932

46.750

31.795

78.545

19.215

0

19.215

0

0

0

187.692

6

Director

43.715

25.342

69.057

46.750

10.427

57.177

19.215

0

19.215

0

0

0

145.449

8

medie alte funcții

33.482

9.343

42.825

36.706

2.416

39.122

19.027

365

19.392

0

0

0

101.339

 

4. Precizați dacă în 2020 și în prima parte a acestui an s-au acordat prime și care a fost cuantumul acestora?

În anul 2020 s-au acordat prime în cuantum brut de 3.996.753 lei. În anul 2021 nu s-au acordat prime.

5.Ce competența are AACR în zona de CERT-AV? Este respectat cadrul legal pentru a se desfășura activități în această zonă?

În prezent, conform legislației în vigoare în domeniul securității cibernetice, AACR nu întrunește condițiile de a fi operator de  servicii esențiale1 și nu este înscris în Registrul operatorilor de servicii esențiale.

1Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, articolul 6: (1) Un serviciu este considerat esențial dacă furnizarea lui îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) serviciul este esențial în susținerea unor activități societale și/sau economice de cea mai mare importanță; b) furnizarea sa depinde de o rețea sau de un sistem informatic; c) furnizarea serviciului este perturbată semnificativ în cazul producerii unui incident.

6.Câte rude de gradul I până la gradul IV și afini există în ACCR, având în vedere faptul că toată lumea spune că “aviatia este o mare familie”?

1 caz de afinitate.

7.Câți consilieri au fost angajati in AACR în perioada ianuarie 2019 - ianuarie 2021 și ce îi recomandă pentru aceste posturi?

In perioada ianuarie 2019 – ianuarie 2021 nu au fost angajați în AACR salariați pe postul de consilier.

8.Câți salariați aveți care cumulează pensia cu salariul și câți au avut funcții de conducere până anul trecut?

În prezent, AACR are 18 salariați care cumulează pensia cu salariul, 5 dintre aceștia, au deținut funcții de conducere în 2020.

Ce fel de impuneri există de la Curtea de Conturi, având în vedere ultimele rapoarte?

Da. Au fost dispuse măsuri pentru recuperarea unor prejudicii și de intrare în legalitate cu privire la activitățile desfășurate de către AACR.

 

Ultima actualizare: 26/03/2021, 02:15:48