Toți împreună, servind aviația civilă

Pentru obţinerea unei autorizări cu privire la zborurile de acrobaţie la înălţimi mai mici de 150m, AACR poate acorda, ca urmare a solicitării scrise (disponibila în Anexa 1 la RACR-DEMO), exceptarea de la această prevedere permiţând o înălţime minimă sub limita stabilită de 50 m AGL pentru o anumită evoluţie particulară a unei aeronave civile.
De asemenea, este permisă evoluţia particulară a unor aeronave de stat la o înălţime minimă specifică, diferită de cea prevăzută, numai în condiţiile stabilite în cuprinsul fiecărui protocol încheiat cu reprezentanţii autorităţilor / organizaţiilor participante în cadrul demonstraţiei aeriene cu aeronave de stat, aşa cum este acesta prevăzut în cadrul RACR – DEMO 70 art. (1) alin. (iv) lit. (b).

Ultima actualizare: 02/09/2020, 08:45:46
Recensământul populației și locuințelor 2021