Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Modul de desfăşurare a procedurii de evaluare operaţională şi acordare a aprobărilor specifice este descris în Partea GEN, Capitolul 2, a procedurilor PIAC-OPS „Proceduri şi Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene”.
 
Pe scurt, etapele necesare obţinerii unei aprobări specifice sunt următoarele:
  

1 Depunerea cererii şi a documentației suport Pentru obținerea aprobărilor specifice descrise mai jos, solicitantul depune la AACR cererea tip conform prevederilor din prezentul PIAC
2 Analiza cererii și a documentației suport Procesul de analiză și acordare a aprobărilor specifice implică activități complementare ale compartimentelor responsabile pentru operațiuni de zbor și pentru navigabilitate, din cadrul AACR.
Documentația suport cererii, transmisă de către solicitant spre analiză și aprobare la AACR, trebuie să conțină documentele prevăzute de cererile tip asociate aprobărilor specifice
3 Efectuarea pregătirii și evaluării personalului navigant al companiei Operatorul aerian se asigură că activitățile desfășurate în baza aprobărilor specifice vor fi efectuate doar de personal navigant pregătit corespunzător.
4 Demonstrații operaționale
(după caz)
După finalizarea pregătirii și a evaluărilor, operatorul aerian începe desfășurarea demonstrațiilor operaționale.
Demonstrațiile operaționale se vor desfășura în baza procedurilor aprobate de AACR și a legislației aplicabile
5 Analiza de către AACR a rapoartelor elaborate de operator în baza demonstrațiilor operaționale
(după caz)
Analiza atinge cel puțin următoarele puncte:
  • modul de conformare cu procedurile declarate de operator și aprobate de AACR;
  • pregătirea zborurilor;
  • monitorizarea activității de către responsabilul operațiuni ybor;
  • monitorizarea activității de către responsabilul cu siguranţa;
  • necesitatea amendării programelor de pregătire;
6 Acordarea aprobării specifice În cazul în care AACR constată că au fost îndeplinite toate prevederile legale, solicită operatorului aerian introducerea tuturor procedurile utilizate pe parcursul demonstrațiilor operaționale, în Manualul de Operațiuni.
Odată cu aprobarea  Manualului de Operațiuni, AACR emite documentul de certificare modificat în consecință.

 
În funcţie de tipul de aeronavă şi tipul operaţiunilor desfăşurate, un operator aerian poate solicita următoarele aprobări specifice: 

Tip de operaţiuni aeriene
/
Aprobare specifică
CAT NCC NCO SPO

LVO

X X    

RVSM

X X   X

MNPS

X X    

RNP AR APCH

X X    

RNP 0.3 helicopters

X X    

ETOPS

X      

HOFO (01.07.2018)

X X   X

HHO

X      

Isolated aerodrome

X      

HEMS

X      

Helicopter operations over a hostile environment located outside a congested area

X      

NVIS

X      

PIS (Helicopter operations to/from a public interest site)

X      

Operations without an assured safe forced landing capability

X      

Airborne radar approaches (ARAs) to offshore locations

X      

Operations with increased bank angles

X      

Steep approach operations

X      

Short landing operations

X      

 Notă: lipsa unor link-uri în tabel reprezintă lipsa unor formulare dedicate.


Alte operaţiuni care nu necesită aprobarea AACR dar care sunt supuse unei evaluări operaţionale înainte de desfăşurarea de zboruri:

Tip de operaţiuni aeriene
/
Tip de operaţiuni
CAT NCC NCO SPO

RNAV 10 (RNP 10)

X X X X

RNAV 5

X X X X

RNAV 2

X X X X

RNAV 1

X X X X

RNP 4

X X X X

RNP 2

X X X X

RNP 1

X X X X

A-RNP

X X X X

RNP APCH (LNAV)

X X X X

RNP APCH (LNAV/VNAV)

X X X X

RNP APCH (LP)

X X X X

RNP APCH (LPV)

X X X X

Notă: lipsa unor link-uri în tabel reprezintă lipsa unor formulare dedicate.

Ultima actualizare: 28/07/2023, 04:42:03