Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră, transmisă prin corespondență electronică, în data de 04 martie 2021, înregistrată la R.A. AACR cu nr. 5712/04.03.2021, vă comunicăm următoarele:

Referitor la:

1.Cine a dispus valoarea indemizatiei directorului general, cu cât a crescut față de anul trecut și care este noul cuantum al indemizației directorului general.

Consiliul de Administrație al AACR a stabilit conform OUG 109/2011 remunerația Directorului general al AACR. Remunerația se stabilește la data semnării contractului de mandat, în cazul de față data de 18 ianuarie 2021 și nu poate fi modificată pe durata exercitării acestui contract. Având în vedere cele stipulate de OUG 109, nu avem cum să comparăm valorile indemnizației din prezent cu cele de anul trecut din considerentul că acest contract de mandat a început să își producă efectele la data mai sus precizată.

Remunerațiile membrilor executivi și a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai AACR au fost stabilite conform OUG 109/2011.

Astfel, remunerația conform art. 8 alin(4) din OUG 109 arată că: Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă.”

In cazul de față componenta variabilă nu se acordă, pentru că Directorul general și membrii Consiliului de Administrație al AACR sunt numiți provizoriu.

2.Care este valoarea indemizației directorilor adjuncti si va rugam sa precizati daca au crescut aceste indemizatii fata de anul trecut. Daca da, cu cat.

Zero lei. Începând cu data de 1 martie 2021, AACR nu mai are în structura organizatorică și statul de funcții cele două funcții de directori generali adjuncți pentru care venitul mediu lunar în anul 2020 a fost în valoare de 26.752,25 lei/persoană (brut), iar în anul 2019 venitul mediu lunar a fost în valoare de 31 538,75 lei/persoană (brut), respectiv 33 746,75 lei/persoană (brut).

  1. Care este valoarea venitului mediu in AACR in 2021 fata de anul 2020.

Pentru anul 2020 valoarea venitului mediu lunar, determinat pe baza cheltuielilor a fost de aproximativ 14.658,10 lei/persoană (brut).

Pentru anul 2021 valoarea venitului mediu încă nu a fost stabilită, dar în urma reorganizării:

  • prin reducerea numărului de posturi vacante, AACR va face o economie în anul 2021 de aproximativ 6.000 000 lei.
  • prin reducerea numărului de posturi de conducere (un număr de 14 posturi de conducere, de la 33 în vechea organigramă la 19 în noua organigramă), AACR va înregistra încă o economie de aproximativ 560.000 lei.

Astfel, în urma reorganizării, în anul 2021, AACR înregistrează o economie, în ceea ce privește cheltuielile cu personalul de aproximativ 6 560 000 lei.

În plus, a fost demarată o procedură de verificare a modului de acordare a sporului de doctorat corespunzător atribuțiilor posturilor în cazul mai multor salariați AACR.

  1. Cati salariati are in prezent AACR fata de anul trecut.

În anul 2020 numărul mediu de salariați a fost de 210.

La data de 4 martie 2021 AACR are 204 salariați încadrați cu contract individual de muncă. 

  1. Avand in vedere decizia conducerii AACR in ceea ce priveste restructurarea unor posturi, va rugam sa precizati daca a fost facuta si o analiza/evaluare a impactului asupra sigurantei si securitatii zborurilor. Daca da, va rugam sa ne puneti la dipozitie si concluziile acestei analize/evaluari.

În urma reorganizării, siguranța aviației civile și securitatea zborurilor nu sunt afectate, AACR exercitând toate atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare în sarcina sa, la standardele internaționale de aviație civilă aplicabile.

Ultima actualizare: 16/03/2021, 02:24:38