Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca răspuns la solicitarea Dvs. transmisă prin corespondență electronică în data de 03 martie 2021, înregistrată la R.A. AACR cu nr.5637/03.03.2021, vă comunicăm următoarele:

Referitor la:

  • Ce reduceri de cheltuieli s-au realizat la Autoritatea Aeronautică de la începutul anului?

Prin reducerea numărului de posturi vacante, AACR va face o economie în anul 2021 de aproximativ 6.000 000 lei.

În plus prin reducerea numărului de posturi de conducere, AACR va înregistra o economie de aproximativ 560.000 lei.

Astfel, în urma reorganizării, în anul 2021, AACR va face o economie, în ceea ce privește cheltuielile cu personalul de aproximativ 6 560 000 lei.

  • Ce posturi de conducere au fost desfiinţate?

Au fost desființate un număr de 14 posturi de conducere (de la 33 în vechea organigramă la 19 în noua organigramă), în principal fiind reduse posturi de: director general adjunct, director direcție, șef serviciu, șef birou.

  • Câţi angajaţi are acum instituţia?

AACR are în prezent 204 salariați incadrați cu contract individual de muncă. 

  • Ce reduceri de personal s-au făcut în ultimele trei luni?

În anul 2021 AACR a emis două decizii de concediere cu data de 01.03.2021, în prezent salariații se află în perioada de preaviz.

Ultima actualizare: 05/03/2021, 10:13:58