Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca răspuns la solicitarea Dvs. transmisă prin corespondență electronică, înregistrată la AACR cu nr. 18062 /21.07.2021, vă comunicăm următoarele:

  1. Aviația civilă din Ro are nevoie de securitate cibernetică?

CERT- RO este autoritate competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice, conform art.15 din Legea 362/2018, privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

  1. De ce a desființat AACR departamentul de cyber-security?

Structura de securitate cibernetică din cadrul direcției de securitate a fost desființată începând cu 1 martie a.c., întrucât AACR nu deține atribuții legale în domeniul securității cibernetice, altele decât activitățile desfășurate de către auditorii de securitate.

În ceea ce privește desființarea compartimentului de securitate cibernetică, din cadrul Biroului Administrativ (organizat pentru asigurarea securității cibernetice la nivelul AACR), aceasta a fost determinată de rațiuni economice.

  1. Ce se întâmpla cu angajații din acest departament?

Posturile au fost desființate conform prevederilor legale (art. 65 - Codul Muncii, cu modificările și completări ulterioare).

  1. Existau performante in cadrul acestei departe? Care sunt acestea?

Referitor la activitatea desfășurată până la data de 1 martie a.c. de către structura de securitate din cadrul Direcției de Securitate a AACR, când această structură funcționa fără să aibă atribuții legale, nu putem să facem aprecieri.

În ceea ce privește Compartimentul de securitate cibernetică (CSC-BA), din cadrul Biroului Administrativ (organizat pentru asigurarea securității cibernetice la nivelul AACR), în conformitate cu raportările făcute de personalul CSC-BA,  performanțele nu au existat.

  1. În lipsa structurilor și a specialiștilor din acest domeniu, cum asigurați coordonarea și monitorizarea/ supervizarea securității cibernetice în aviația civilă?

Activitățile AACR aferente atribuțiilor din domeniul securității aviației civile se realizează de către auditorii de securitate, angajați ai AACR și certificați conform art.15, alin.3 din OG 17/2011 și HG nr.645, art. III. Personalul CSC-BA nu deținea calitatea de auditor de securitate.

  1. Noul director al Direcției de Securitate Aeronautică a fost numit fără concurs? Care este pregatirea sa managerială și în domeniu? Va rugăm să ne dați cv-ul lui.

 

Postul de director al Direcției de securitate aeronautică este vacant. Atribuțiile aferente acestei funcții au fost preluate de către un auditor de securitate, certificat în condițiile legii. Cv-ul acestei persoane este publicat pe site-ul oficial al AACR.

  1. Asigura ICI indeplinirea responsabilitatilor de secruitate cibernetica pentru industria aviatiei civile nationale?

CERT- RO este autoritate competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice. Cu privire la competențele ICI vă rugăm să vă adresați direct acestei instituții.

Ultima actualizare: 21/07/2021, 11:24:59