Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 

AUTORITATE COMPETENTA / ENTITATI CALIFICATE
Avand in vedere prevederile art. 6, alin. (1) din Codul aerian, editia martie 2020, autoritate compententa este desemnata Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR)
In baza prevederilor art. 6, alin, (1) si (3) din Codul aerian, editia martie 2020 si a procedurilor AACR conexe, atributiile autoritatii de certificare, prevazute in reglementarile RACR - LPAN AUN si RACR - CCO AUN, se exercita de catre
Asociatia de Zbor Liber din Romania (AZLR)
Asociatia Club Flyway 
 
Activitatea entitatilor calificate mai sus mentionate se desfasoara sub supravegherea, controlul si responsabilitatea AACR.
 
 
 
   
CADRUL LEGISLATIV SPECIFIC  
   
1. Acte normative europene  
Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave
Regulamentul (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului si a dispozitiilor operationale privind serviciile si procedurile din navigatia aeriana si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1035/2011 si a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 si (UE) nr. 255/2010
Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului
 
   
2. Acte normative nationale  
Codul aerian Legea nr. 21/18.03.2020
Aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave Hotararea Guvernului (HG) nr. 583/13.07.2007
Procedura de autorizare a zborurilor cu aeronave in spatiul aerian national

Hotararea Guvernului (HG) nr. 859/11.08.2021

Hotararea Guvernului (HG) nr. 837/29.06.2022

RACR - LPAN AUN "Licentierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultrausoare" Ordinul Ministrul Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 630 din 27 martie 2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România
RACR - CCO AUN "Cerințele de certificare și operaționale pentru aeronavele ultraușoare nemotorizate" Ordinul Ministrul Transporturilor si Infrastructurii nr. 554 din 25 mai 2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România
   
   
3. Proceduri de aeronautica civila  
   
   
   
   
   
   
CONDITIILE LEGALE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR DE ZBOR CU AERONAVE ULTRAUSOARE NEMOTORIZATE (AUN)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
INSTRUCTORI / EXAMINATORI AUN  
Clasa parapanta  
- Asociatia de Zbor Liber din Romania (AZLR): lista instructorilor / lista examinatorilor  
- Asociatia Club Flyway Romania: lista instructorilor / lista examinatorilor  
   
   
   
   
BANCA DE INTREBARI EXAMINARE (EMITERE LICENTA, REVALIDARE, RECUNOASTERE, ECHIVALARE)
 
Clasa parapanta  
- Baza de intrebari gestionata de Asociatia de Zbor Liber din Romania (AZLR): pilot / pilot tandem / pilot instructor  
- Baza de intrebari gestionata de Asociatia Club Flyway Romania: pilot / tandem pilot / instructor pilot  
   
   
   
   
   
 
LINK-uri UTILE
Solicitare autorizare activitati de zbor Notificari VFR  (autorizarea activitatilor de zbor conform art. 3, alin. (1), lit. b din HG nr. 859/2021)
Inregistrarea emitatoarelor ELT sau PLB 406MHz - fomular standard
 
 
 
 
 

 

 

Ultima actualizare: 05/02/2024, 12:27:58