Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

 

AUTORITATE COMPETENTA / ENTITATI CALIFICATE
   
Avand in vedere prevederile art. 6, alin. (1) din Codul aerian, editia martie 2020, autoritate compententa este desemnata Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR)    
In baza prevederilor art. 6, alin, (1) si (3) din Codul aerian, editia martie 2020 si a procedurilor AACR conexe, atributiile autoritatii de certificare, prevazute in reglementarile RACR - LPAN ULM si RACR - CCO ULM, se exercita de catre Aeroclubul Romaniei (AR).    
Activitatea entitatii calificate mai sus mentionate se desfasoara sub supravegherea, controlul si responsabilitatea AACR.    
     
     
       
CADRUL LEGISLATIV SPECIFIC
     
       
1. Acte normative europene      
Regulamentul (UE) nr. 923/2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului si a dispozitiilor operationale privind serviciile si procedurile din navigatia aeriana si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1035/2011 si a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 si (UE) nr. 255/2010    
Regulamentul (UE) nr. 2018/1139 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului    
Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave    
     
     
2. Acte normative nationale      
Codul aerian Legea nr. 21/18.03.2020    
Procedura de autorizare a zborurilor cu aeronave in spatiul aerian national

Hotararea Guvernului (HG) nr. 859/11.08.2021

Hotararea Guvernului (HG) nr. 837/29.06.2022

   
Aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave

Hotararea Guvernului (HG) nr. 583/13.07.2007

   
RACR - LPAN ULM "Licențierea personalului aeronautic civil navigant - aeronave ultraușoare motorizate" Ordinul Ministrul Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 630 din 27 martie 2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România    
RACR - CCO ULM "Cerințele de certificare și operaționale pentru aeronavele ultraușoare motorizate" Ordinul Ministrul Transporturilor si Infrastructurii nr. 554 din 25 mai 2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultraușoare din România    
       
       
3. Proceduri de aeronautica civila      
       
       
       
       
       
CONDITIILE LEGALE DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR DE ZBOR CU AERONAVE ULTRAUSOARE MOTORIZATE (ULM)
   
     
In scopul planificarii si desfasurarii de activitati de zbor in spatiul aerian national, o aeronava ultrausoara motorizata trebuie să detina:    
a. un certificat de inmatriculare emis de autoritatea competenta in conformitate cu prevederile Anexei 7 la Conventia privind aviatia civila internationala (ICAO);    
b. o autorizatie de zbor (in cazul efectuarii de operatiuni de lucru aerian);    
c.  o polita de asigurare pentru pagube produse tertilor in termen de valabilitate;    
d. o autorizatie de zbor obtinuta in conformitate cu prevederile HG nr. 85/2021 (pilotul comandat a depus un plan de zbor sau a transmis o notificare VFR la AACR),    
iar pilotul acesteia trebuie sa detina o licenta pentru aeronave ultrausoare motorizate, in termen de valabilitate.    
     
Licenta pentru aeronave ultausoare motorizate poate fi obtinuta de orice persoana ce are o varsta minima de 16 ani si ii da dreptul titularului sa exercite funcția de pilot comandant si de personal tehnic de intretinere si reparatie a oricarei aeronave ULM inmatriculate in Romania, in limita calificarilor si autorizatiilor detinute (mai multe informatii cu privire la acest subiect sunt disponibile aici).    
     
Aeronavele ultraușoare motorizate inmatriculate in Romania pot efectua:    
1. zboruri in interes propriu, particulare si scoala, așa cum aceste activitati sunt definite in art. 55 din Codul aerian;    
2. operatiuni de lucru aerian, așa cum aceste activitati sunt definite in art. 56 din Codul aerian;    
     
Lista aeronavelor ce intra in categoria aeronavelor ultrausoare motorizate poate fi consultata aici.    
     
     
Aeronavele ultrausoare inmatriculate in alte state pot efectua zboruri in spatiul aerian national in conditiile detinerii:    
1. unui certificate de inmatriculare emis de o autoritate competenta in conformitate cu Anexa 7 ICAO;    
2. unui document de navigabilitate emis de statul de înmatriculare al aeronavei si recunoscut de autoritatea competenta din România;    
3. unei polite de asigurare pentru pagube produse tertilor in termen de valabilitate;    
4. unei autorizatii de zbor obtinute in conformitate cu prevederile HG nr. 85/2021 (a fost depus un plan de zbor sau a fost transmisa o notificare VFR la AACR).    
Pilotul aeronavei in cauza trebuie sa detina o licenta de pilot de aeronava ultrausoara sau o alta licenta nationala recunoscuta de autoritatea competenta. Inainte de a planifica si desfasura activitati de zbor in spatiul aerian national detinatorii acestor aeronave vor transmite licentele si documentele de navigabilitate catre Aeroclubul Romaniei in scopul recunoasterii.     
     
In spatiul aerian national, aeronavele ultraușoare înmatriculate în alt stat pot efectua doar zboruri în interes propriu și zboruri particulare, așa cum aceste activitati sunt definite în art. 55 din Codul aerian, cu respectarea tuturor limitărilor și restricțiilor impuse prin documentul de navigabilitate emis de autoritatea competenta a statului de inmatriculare.    
     
     
Pentru a fi valabile pe teritoriul Romaniei politele de asigurare detinute de operatorii aeronavelor inmatriculate in Romania sau in state terte trebuie sa fie emise de unul din asiguratorii sau intermediarii mentionati in lista publicata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pe pagina proprie de internet.     
In conformitate cu prevederile art. 1, alin. (1) din HG  nr. 583/2007, detinatorii/proprietarii aeronavelor inmatriculate in Romania au obligatia de a transmite la AACR copii ale documentelor de asigurare in vigoare. Copiile documentelor se transmit pe urmatoarea adresa de e-mail: contact@caa.ro, cu mentiunea "In atentia Serviciului Certificari Nationale / Directia Navigabilitate".    
   
   
Inspectii de navigabilitate ULM - lista inspectorilor desemnati  
   
Instruirea pilotilor ULM
 
1. Lista organizatiilor de instruire
 
2. Cursuri de instruire: avion ultrausor si autogir / motodeltaplan / elicopter ultrausor / motoparapanta   
3. Banca de intrebari examinare piloti ULM  
   
ULM pilots examinations - list of designated examiners  

Technical norms applicable to motorized ultralight aircraft subject to approve - list of applicable technical norms/requirements 

 
   
   
   
LINK-uri UTILE
 
Solicitare autorizare activitati de zbor Notificari VFR  (autorizarea activitatilor de zbor conform art. 3, alin. (1), lit. b din HG nr. 859/2021)  
Registration of ELT or PLB 406MHz transmitters - standard form  
Lista nominala a asiguratorilor / intermediarilor recunoscuti de Autoritatea de Supraveghere Fiscala (ASF) si ale caror polite de asigurare sunt valide pe teritoriul Romaniei:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ultima actualizare: 05/02/2024, 01:58:31