Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Acreditări jurnaliști

Pentru a asigura accesul reprezentanților presei la informațiile de interes public, Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) acordă la cerere, fără discriminare, acreditări permanente sau temporare jurnaliștilor și altor reprezentanți ai mass-media. Persoanele acreditate vor avea acces prioritar la informațiile difuzate și evenimentele organizate de AACR.

Acreditarea permanentă

Acreditarea permanentă este valabilă până la sfârșitul anului în curs, iar jurnaliștii care au acreditare permanentă sunt informați prin e-mail cu privire la activitățile AACR și au acces la acțiunile publice organizate de AACR.

Pentru obținerea unei acreditări permanente la AACR, jurnaliștii trebuie să completeze și să transmită o cerere de acreditare, al cărei model poate fi descărcat de aici (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute).

Cererea de acreditare va fi însoțită, pentru conformitate, de următoarele documente:

 • fotografie tip legitimație;
 • copie a legitimației de serviciu;
 • copie a cărții de identitate.

Documentele menționate mai sus pot fi transmise în format electronic la adresa de e-mail comunicare@caa.ro  sau depuse la secretariatul AACR din București, Sos. București-Ploiești, Nr. 38-40, sector 1, România.

Acreditările permanente sunt eliberate astfel:

 • pentru presa scrisă centrală: 3 redactori și 2 fotoreporteri;
 • pentru presa scrisă locală: 1 redactor și 1 fotoreporter;
 • pentru posturi de radio și televiziune: 3 redactori și 8 operatori și tehnicieni;
 • pentru agențiile de presă: 3 redactori și 3 fotoreporteri.

Acreditarea permanentă se acordă în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de acreditare și este valabilă până la sfârșitul anului în curs, necesitând o reînnoire anuală.

După obținerea acreditării, prin prezentarea la sediul AACR, reprezentanții mass-media vor ridica legitimațiile de acreditare, după prezentarea unui act de identitate sau a legitimației de presă, în termen de valabilitate. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile.

Acreditarea temporară

Acreditarea temporară este valabilă o zi și permite accesul jurnaliștilor la acțiunile publice organizate de AACR. Acreditarea temporară poate fi obținută de fiecare dată, pe baza unei cereri de acreditare din partea redacției, semnată de redactorul-șef, pentru persoana/persoanele care solicită acreditarea.

Un model de cerere de acreditare poate fi descărcat de aici (timp mediu estimativ pentru completare: 5 minute).

 • Cererea de acreditare va fi însoțită, pentru conformitate, de următoarele documente:
 • fotografie tip legitimație;
 • copie a legitimației de serviciu;
 • copie a cărții de identitate.

Documentele menționate mai sus pot fi transmise în format electronic la adresa de e-mail comunicare@caa.ro sau depuse la secretariatul AACR, din București Sos. București-Ploiești, Nr. 38-40, sector 1, România.

Acreditarea temporară se acordă în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de acreditare și este valabilă o singură zi, doar la acțiunea/acțiunile pentru care a fost emisă.

După obținerea acreditării, prin prezentarea le sediul AACR, reprezentanții mass-media vor ridica legitimațiile de acreditare, după prezentarea unui act de identitate sau a legitimației de presă, în termen de valabilitate. Legitimațiile de acreditare nu sunt transmisibile.

Refuzul, retragerea sau expirarea acreditării

Retragerea sau refuzul acreditării unui reprezentant mass-media trebuie să fie motivată de fapte care împiedică desfășurarea în condiții de normalitate a activității AACR și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist. În cazul retragerii acreditării unui jurnalist, instituția de presă (redacția în numele căreia acesta a obținut acreditarea) va fi informată, pentru a i se asigura obținerea acreditării unui alt jurnalist.

În cazul în care jurnalistul acreditat a încetat contractul de muncă redacția în numele căreia acesta a obținut acreditare la AACR, acreditarea acestuia își pierde valabilitatea. Astfel, instituțiile mass-media trebuie să înștiințeze în scris AACR în cazul în care doresc retragerea acreditării unui jurnalist sau dacă sunt cazuri în care încetează raporturile de muncă dintre jurnalistul acreditat și redacția în numele căreia acesta a obținut acreditare la AACR.

 

De asemenea, jurnaliștii cu acreditare permanentă sunt rugați să solicite reînnoirea acreditării la AACR, la începutul fiecărui an calendaristic. Notificările și solicitările referitoare la acreditările jurnaliștilor pot fi transmise în scris la adresa de e-mail comunicare@caa.ro  sau la secretariatul AACR din București, Sos. București-Ploiești, Nr. 38-40, sector 1, România.

Informații suplimentare despre acreditarea jurnaliștilor

Informații suplimentare privind modul de acreditare a jurnaliștilor la AACR  pot fi obținute la numărul de telefon +40 21 208 15 90 (de luni până joi în intervalul orar 08.00 -16.15 și vineri în intervalul orar 08.00-13.45) sau la adresa de e-mail comunicare@caa.ro.

Ultima actualizare: 10/01/2022, 08:21:18