Toți împreună, servind aviația civilă

În strategia sa privind mobilitatea durabilă și inteligentă, Comisia și-a anunțat planul de a adopta, în 2022, o strategie 2.0 privind dronele. Scopul acesteia este să transforme dronele într-un vector pentru mobilitatea inteligentă și durabilă a viitorului.

Această inițiativă va permite ca dronele să contribuie, prin digitalizare și automatizare, la o nouă ofertă de servicii și de transporturi durabile, ținând seama, în același timp, de posibilele sinergii tehnologice civile/militare.

UE trebuie să asigure dezvoltarea sigură și eficientă a unui ecosistem de drone.