Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Buletinul de informații privind siguranța se adresează autorităților naționale competente, operatorilor aerieni, operatorilor de aerodromuri, de handling la sol, organizațiilor de întreținere, furnizorilor de servicii ATM/ANS, organizațiilor de management al navigabilității (CAMO) și organizațiillor de instruire aprobate (ATO) și poate fi vizualizat prin accesarea link-ului https://ad.easa.europa.eu/ad/2023-05. În completare, EASA a pus la dispoziția celor interesați  informații suplimentare care pot fi vizualizate aici: https://www.easa.europa.eu/community/topics/summer-2023