Toți împreună, servind aviația civilă

Începând cu 20.06.2022, cererile pentru eliberarea avizelor Autorității Aeronautice Civile Române și documentația aferentă, se depun exclusiv on-line pe website-ul AACR, accesând secțiunea Avize și Autorizații în link-ul dedicat: https://formulare.caa.ro/documents. Orice alte modalități de depunere a solicitărilor de eliberare a avizelor emise de AACR nu vor fi luate în considerare. 

Recensământul populației și locuințelor 2021