Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Urmare a cererii dumneavoastră înregistrată la AACR cu nr. 10445 din 22.04.2021, privind solicitarea de informații în baza Legii nr. 544/ 2001 referitor la avizele emise de AACR pentru imoblul situat în str. Ștefan Holban, nr. 38B, sector 1, București, vă comunicăm următoarele:  

În baza datelor furnizate de dumneavoastră, în evidența AACR nu s-au indentificat solicitări de emitere aviz pentru amplasare macarele pe imobilul în cauză, alte cereri de emitere aviz la adresa mai sus menționată, respectiv înștiințări privind schimbarea proprietarului.  În vederea stabilirii regimului maxim de înălțime la care poate opera o macara în zona menționată, este necesară efectuarea evaluării de specialitate, a unei documentații tehnice înregistrată la AACR cu respectarea prevederilor art. 2.4 din RACR-AVZ ed.2/2020, în conformitate cu prevederile RACR-ZSAC ed.1/2015 cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare pot fi accesate pe site-ul AACR https://www.caa.ro/ro/pages/informatiiemitere-avize.

Last update: 17/05/2021, 08:43:39