Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Buletin informativ

Despre noi   

Prezentare generală  

Regulament de organizare și funcționare  

Structura organizatorică  

Consiliul de Administrație  

Directorul General  

Echipa managerială

Carieră

Proiecte în consultare

Rapoarte de activitate  

Informații de interes public  

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public

Legislație aplicabilă  

Termene de răspuns  

Modalități de contestare a deciziei   

Documente de interes public  

Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001

Informații economice

Buget   

Situații financiare  

Achiziții publice publice 

Programul anual al achizițiilor publice

Contractele de achiziție publică de peste 5000 euro

Registrul operațiunilor generatoare de obligații de plată (ROGOP)

Situația drepturilor salariale  

Declarații de avere și interese CA

Declarații de avere și interese echipa de management  

Transparență

Strategia națională anticorupție  

Documente transparență

Solicitări/răspunsuri – Legea 544/2001  

Petiții  

Raportarea voluntară

Raportare privind cultura justă

Acte normative care reglementează organizarea și funcționarea

Presă

Solicitări de presă

Acreditări jurnaliști  

Kit de presă  

Știri

Informații utile

Coordonate de contact, program de lucru și program de audiențe

Domenii

Navigabilitate

Certificare Personal

Operațiuni Aeriene

Survol

Servicii ATM/ANS

Aerodromuri  

Siguranță

Securitate Aeronautică

Avize și Autorizații

Bunuri Periculoase

Drone

Aviație Generală

Mediu

Tarife

Istoria Aviației

 

Last update: 16/03/2022, 11:55:23