Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Ca urmare a solicitării dumneavoastră transmisă prin corespondență electronică în data de 05.10.2021 (solicitare înregistrată la AACR cu nr.24573/05.10.2021), în contextul creat de comunicatul emis de Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică (ARCA) în data de 01.10.2021, subliniem următoarele:

1. condițiile privind desfășurarea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, ce au ca rezultat ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei precum și procedura de aprobare a condiţiilor de autorizare a acestor activităţi sunt detaliate în ordinul comun al Ministerului Apărării Naționale și Ministerul Transporturilor nr. M.125/1.378 și respectiv nr. 125/2013;

2. în contextul lansării unor rachete fără pilot de pe teritoriul și în spațiul aerian național, precum și îndeplinirii prevederilor alin. (1), (3) și (4), art. 5 din Ordinul nr. 125/2013, AACR emite autorizarea prin care sunt stabilite condițiile de desfășurarea a activităților de lansare propuse (restricții, limitări, înalțimea maximă precum și programul de lansare), activități ce impun îndeplinirea anumitor condiții (lista de mai jos nefiind exhaustivă):

      • derularea activității să se realizeze în spațiul aerian național;
      • activitatea să aibă un caracter sportiv, demonstrativ sau lucrativ civil;
      • obiectul lansat să fie înmatriculat/înregistrat/identificat; și
      • să existe un protocol încheiat ROMATSA și Statul Major al Forţelor Aeriene, protocol ce trebuie încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, atât cele ce decurg din legislația națională, cât și regională și internațională.

 

3. AACR, în baza competențelor legale, poate autoriza doar desfășurarea activităților de lansare a rachetelor fără pilot utilizate în scopuri sportive, de divertisment sau în scopuri lucrative civile, derulate în spațiul aerian național cu punctul de lansare aflat pe teritoriul României (prin teritoriu înțelegându-se regiunile terestre şi apele teritoriale adiacente (în limita a 12 mile marine măsurate de la liniile de bază, astfel cum este definită marea teritorială de art. 3 din Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării) aflate sub suveranitatea, suzeranitatea, protecţia sau mandatul acelui stat, astfel cum este definit teriotriul de art. 2 din Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională) și până la nivelul de zbor FL660 (înălțimea maximă a traiectoriei de zbor este aproximativ 20 km de la nivelul solului). În cazul particular al activităților de lansare planificate, solicitările ARCA exced limitele de competență ale AACR. Această poziție oficială a AACR a fost comunicată reprezentanților ARCA.

4. în analiza și evaluarea solicitărilor transmise, AACR a avut în vedere și prevederile tratatelor și convențiilor internaționale cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în explorarea şi folosirea spaţiului extraatmosferic la care România este parte, pentru mai multe informații vă rugăm consultați pagina de internet: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html ;

5.AACR a informat în mod corespunzător ARCA cu privire la obligațiile ce îi revin pentru derularea în limitele legale a activități de lansare a unei rachete în spațiul aerian național, aducându-i la cunoștință inclusiv și obligațiile ce se desprind din dreptul spațial, solicitându-i totodată să întreprindă demersurile necesare pentru îndeplinirea acestor obligații, inclusiv implicarea tuturor instituțiilor abilitate la nivel național cu competențe în domeniu, ținând cont de faptul că statul român este singurul responsabil la nivel internațional pentru activitățile din spațiul cosmic, această responsabilitate neputând fi transferată unei persoane fizice sau juridice.

Asigurăm și pe această cale ARCA de întreaga disponibilitate a AACR de a sprijini ARCA în demersurile sale, în limitele de competență stabilite prin actele normative în vigoare.

Last update: 05/10/2021, 02:57:41